Escola Superior de Enfermagem de Lisboa

Hva med utvekslingsopphold i Lisboa som er hovedstad og største by i Portugal, med ca. 2,5 millioner innbyggere? Byen ligger idyllisk til ved Atlanterhavet, har et yrende natteliv, nydelig mat, strender og shopping. Klimaet er mildt og maritimt og i tillegg er portugiserne er utrolig vennlig og imøtekommende. UiS har en avtale med Escola Superior de Enfermagem de Lisboa (ESEL) som er en utdanningsinstitusjon med lange tradisjoner. Reis på utveksling til ESEL og bli en erfaring rikere!

Informasjon om utdanningsinstitusjonen

Escola Superior de Enfermagem de LisboaI (ESEL) har en historie som går 120 år tilbake og har i dag et studietilbud som spenner fra bachelor- til PhD utdanningen.

Institutt for helsefag har inngått en Erasmus+ avtale med ESEL innen sykepleie.

Undervisningsspråk

Engelsk

Krav om språkkunnskaper

Studenter som ønsker å reise på utveksling til dette universitetet på ha minimum B2 (les: høyere mellomnivå) i engelsk i henhold til Europarådets nivåskala for språk.

Alle søkere må ha minimum -4- i engelsk (muntlig OG skriftlig) på vitnemålet fra videregående skole. Studenter som ikke oppfyller kravet kan avlegge IELTS eller TOEFL test.

Karakterkrav

Alle emner ved UiS, både teori og praksis, må være bestått før utreise.

Antall praksisplasser

2

Informasjon om skolepenger

Studenter som reiser på Erasmus+-utveksling er fritatt for skolepenger ved vertsuniversitetet.

Stipendmuligheter

Erasmus+-stipend kommer i tillegg til lån og stipend fra Lånekassen.

Semesterorganisering

Sykepleiestudenter kan ta praksis på ESEL/Portugal kun på våren.

Studiepoeng i utlandet

30 ECTS = 30 studiepoeng.

Bolig

Studenter som reiser på praksisutveksling vil få informasjon om bolig i løpet av prosessen. Våre samarbeidspartnere gjør sitt ytterste for å skaffe til veie en egnet bolig, men studenter må påregne noe reisetid mellom praksisplass og bosted. Det er forholdsvis lett å få en privat bolig i Lisboa.

Visum

Norske studenter trenger ikke visum når de reiser på utveksling til et europeisk land. Er du ikke norsk statsborger må du selv sjekke om du trenger visum til Portugal.

Vaksiner

Følg https://www.fhi.no/sv/vaksine/reisevaksiner/. Som sykepleiestudent bør du følge anbefalingene for «gruppe 2» i FHIs retningslinjer.

Som praksisstudent kommer du i nærkontakt med mange ulike mennesker i ulike situasjoner, og vi anbefaler vaksinering for hepatitt A og hepatitt B. Merk at hele vaksinasjonsprosessen (Hep B) kan ta opptil 6 måneder. En grunnvaksinering med tre doser fordelt på ½ år gir vanligvis livslang beskyttelse.

Sjekk også UD’s reiseinformasjon på «Helse-sider» for det spesifikke landet.

MERK: Alle studenter må fremvise negativ TB test og negativ MRSA test etter tilbakekomst til Norge.

Du må gå i gang med vaksiner allerede på søknadstidspunkt.

Forsikring - helsefag

Norske statsborgere med lån eller stipend Lånekassen er automatisk medlem av Folketrygden. Folketrygdens stønadssystem gir i mange tilfeller ikke fullgod dekning. Du vil for eksempel ikke få dekket hjemtransport ved sykdom. Du har heller ingen ansvarsforsikring for skade som du påfører andre og du vil heller ikke få noen menerstatning dersom du skader deg utenfor undervisningstiden.

Studenter kan tegne en utvidet ansvarsforsikring som er spesielt rettet mot sykepleiestudenter som deltar på praksisopphold i utlandet.

Forsikring til Norsk Sykepleierforbund anbefales.

Informasjon om forsikring på UiS sine nettsider.

Flere spørsmål?