Griffith University

Griffith University er en populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter. Universitetet er et særlig godt valg for studenter innen musikk/dans, hotell/turisme og business.

Informasjon om utdanningsinstitusjonen

Griffith University åpnet i 1975, og har i dag ca. 47.000 studenter fordelt på seks campuser i Brisbane- og Gold Coast-området. Det er et moderne universitet som legger stor vekt på tverrfaglig samarbeid og undervisning. Universitetet tilbyr blant annet studier i humanistiske fag, musikk, business, engineering, helse, utdanning og turisme.

De fleste studenter fra Universitetet i Stavanger som reiser til Griffith ender opp på Gold Coast campus. Gold Coast er hjem til mange lokale og internasjonale studenter og tilbyr mange flotte strender, uteliv og shopping. Med tog er det bare en time til nærmeste storby, Brisbane. og bare 40 minutter fra Byron Bay. Man kan også fly direkte til mange av de andre storbyene i Australia fra flyplassen Collangatta.

Universitetet i Stavanger har en utvekslingsavtale med Griffith University som er åpen for alle studieprogram som finner relevante emner.

Undervisningsspråk

Engelsk.

Krav om språkkunnskaper

Studenter er fritatt fra engelsk språktest dersom de har karakteren 4 eller bedre i engelsk på vitnemålet fra videregående skole. Vitnemålet kan ikke være eldre enn 5 år fra utstedelsesdato.

Studenter med forkurs for ingeniører vil bli gitt fritak fra forannevnte språkkrav dersom de har karakteren C i engelsk eller bedre fra forkurset.

Dersom du ikke oppfyller disse kravene må du ta enengelsk språktest.

Griffith University har følgende krav:

  • A minimum overall band score of 6.0 on IELTS Academic with no sub-score of less than 5.5 or
  • A minimum score of 550 of TOEFL Paper or
  • A TOEFL iBT score of 71 (no score less than 19 in writing, and 17 in all other skills) or
  • No score less than 3 in each skill of the ISLPR or
  • A minimum grade of C on the Cambridge Certificate in Advanced English or
  • A minimum grade of C on the Cambridge Certificate of Proficiency in English

Testene er gyldige i 2 år.

Det anbefales at søkere så tidlig som mulig i prosessen melder seg på en av disse testene.

Karakterkrav

Griffith University krever at søkeren har minimum D i snitt fra Universitetet i Stavanger.

Antall utvekslingsplasser totalt

Antall betalingsplasser er hittil ubegrenset.

Antall friplasser per semester

0-3: Friplass(ene) er tilgjengelige for studenter ved alle studieprogram. Antall friplasser avklares før hver søknadsrunde. Med forbehold om endringer.

Informasjon om skolepenger

AUD 10,557 (2023) for et semester som inkluderer 4/5 emner. UiS studenter får 10% rabatt på skolepengene.

Størrelsen på skolepengene kan endre seg. Les mer om skolepenger på Griffiths nettside.

Stipendmuligheter

Ingen kjente stipendmuligheter utover støtten fra Lånekassen.

Semesterorganisering

1. trimester: 8. mars - 21. juni (orientation week starter som regel en ukes tid før semesterstart.)
2. trimester: 19. juli - 1. november (orientation week starter som regel en ukes tid før semesterstart)

Griffith har også et 3. trimester men dette er et kort sommersemester som ikke er aktuelt for UiS-studenter på utveksling.

Akademisk kalender.

Datoene over er med forbehold om endringer. Sjekk akademisk kalender.

Valg av emner

Studiepoeng i utlandet

30 studiepoeng = 40 credits.

De fleste av emnene ved Griffith er 10 credits hver, men det finnes også noen emner på 20 og 5 credits.

Bolig

Griffith kan garantere deg et midlertidig bosted og hjelpe deg med å finne bosted på det private markedet. Av erfaring sier de at det vanligvis ordner seg med bosted innen en uke eller to, men husk at det kan ta lenger tid. Det er lurt å begynne å søke etter boliger før du reiser ned og organisere visninger etter ankomst. En bør være forsiktig med å betale depositum og leie for boliger en ikke har sett.

Visum

Studenter som vil studere i Australia må søke om studentvisum. Gebyret er på ca NOK 4500,-.

Flere spørsmål?