HAAGA-HELIA University of Applied Sciences

Haaga-Helia University of Applied Science (Haaga-Helia) er sammen med blant andre Universitetet i Stavanger del av det globale nettverket Hotel School of Distinction.

Informasjon om utdanningsinstitusjonen

Haaga-Helia er et privat universitet med rundt 10,500 studenter. Universitetet har totalt seks ulike campus lokalisert i Helsinki, Porvoo og Vierumäki.

Haaga-Helia har et aktivt Erasmus Student Network (ESN) som arrangerer aktiviteter for Erasmus-studenter.

Universitetet i Stavanger har en Erasmus-avtale med Haaga-Helia innenfor hotell og reiseliv, som hører til campus Haaga i Helsinki.

Undervisningsspråk

Engelsk.

Krav om språkkunnskaper

Studenter som ønsker å reise på utveksling til dette universitetet må ha minimum B2 (les: høyere mellomnivå) i engelsk i henhold til Europarådets nivåskala for språk.

Studenter som ikke oppfyller kravet vil få tilbud om online språkkurs i forkant av oppholdet.

Karakterkrav

Ingen karakterkrav.

Antall utvekslingsplasser totalt

Hotell/reiseliv: 4 plasser per semester.

Informasjon om skolepenger

Studenter som reiser på Erasmus+-utveksling er fritatt for skolepenger ved vertsuniversitetet.Ingen skolepenger.

Stipendmuligheter

Erasmus+-stipend i tillegg til lån og stipend fra Lånekassen.

Semesterorganisering

Høstsemesteret: Fra slutten av august til slutten av desember
Vårsemesteret: Fra midten av januar til slutten av mai

Valg av emner

Studiepoeng i utlandet

30 ECTS = 30 studiepoeng.

Bolig

Erasmus-studenter kan søke bolig gjennom HOAS. Haaga-Helia gir ikke boliggaranti, men de fleste pleier å få tilbud om bolig så lenge man søker innen gitte frister. Informasjon om boligtilbudet ved Haaga-Helia.

Flere spørsmål?