Hochschule Bielefeld – University of Applied Sciences and Arts

Har du lurt på hvordan det er å ta praksis i utlandet? Nå har du muligheten til å reise til Tyskland og ta praksis ved Fachhochschule (FH) Bielefeld. FH Bielefeld har samarbeid med en rekke sykehus og klinikker i Bielefeld og regionen Nordrhein-Westfalen. Bielefeld er en sjarmerende by som ble grunnlagt i 1214 og har hatt universitetsutdanning siden 1969. Velg Bielefeld!

Informasjon om utdanningsinstitusjonen

FH Bielefeld ble etablert i 1969. Universitetet har omtrent 25000 studenter og tar imot cirka 2000 internasjonale studenter hvert semester. FH har fagtilbud innen en rekke fagområder i sammenlagt 13 fakulteter.

UiS har inngått em Erasmus + avtale med FH Bielefeld for sykepleiestudenter.

Tidligere utvekslingsstudenter anbefaler å annkomme Bielefeldt tidlig nok for å delta i Introduksjonsuka (Freshers Week) og bli kjent med andre Erasmusstudenter og byen.

Undervisningsspråk

Engelsk for sykepleiestudenter i praksis. Du må ha kjennskap til tysk pga kommunikasjon med pasienter.

Krav om språkkunnskaper

Det anbefales min B1 i tysk pga kommunikasjon med pasienter.

Studenter som ønsker å reise på utveksling til dette universitetet må ha minimum B2 (les: høyere mellomnivå) i engelsk i henhold til Europarådets nivåskala for språk. Det er alltid en fordel å ha kjennskap til tysk.

Merk: Det Helsevitenskapelige fakultetet krever at alle søkere må ha minimum -4- i engelsk (muntlig OG skriftlig) på vitnemålet fra videregående skole. Studenter som ikke oppfyller kravet kan avlegge IELTS eller TOEFL test.

Karakterkrav

Alle emner, både teori og praksis, må være bestått før utreise.

Antall praksisplasser

2 for sykepleiestudenter (bachelor).

Informasjon om praksisplasser - helsefag

Du vil få tildelt praksisplass i løpet av søknadsprosessen.

Informasjon om skolepenger

Studenter som reiser på Erasmus + utveksling er fritatt for skolepenger ved vertsuniversitet.

Merk: studenter må registrere seg ved FH Bielefeld og følge vanlig søknadsprosess ved vertsuniversitetet. Ved registrering betaler studentene 320 EUR i semesteravgift (inneholder Semester Ticket) men får i utbytte mange fordeler, inkludert gratis busskort for hele Nord-Westfalen.

Stipendmuligheter

Erasmus + stipend i tillegg til lån og stipend fra Lånekassen.

Semesterorganisering

Sykepleiestudenter som tar praksis i Bielefeld følger akademisk kalender ved UiS.

Høstsemester: september – midten av februar

Vårsemester: mars – midten av juli

Studiepoeng i utlandet

30 ECTS = 30 studiepoeng

Bolig

Det er mulig å søke om bolig gjennom FH Bielefed og mer informasjon kommer ila søknadsprosessen. Informasjon om bolig

Visum

Norske studenter trenger ikke visum når de reiser på utveksling til et europeisk land. Er du ikke norsk statsborger må du selv sjekke om du trenger visum til Tyskland.

Vaksiner

Dersom det er aktuelt, vi du få informasjon om krav til vaksiner og helsesjekk direkte fra universitetet/praksisplassen i løpet av søknadsprosessen.

Følg https://www.fhi.no/sv/vaksine/reisevaksiner/. Som sykepleiestudent bør du følge anbefalingene for «gruppe 2» i FHIs retningslinjer.

Som praksisstudent kommer du i nærkontakt med mange ulike mennesker i ulike situasjoner, og vi anbefaler vaksinering for hepatitt A og hepatitt B. Merk at hele vaksinasjonsprosessen (Hep B) kan ta opptil 6 måneder. En grunnvaksinering med tre doser fordelt på ½ år gir vanligvis livslang beskyttelse.

Sjekk også UD’s reiseinformasjon på «Helse-sider» for det spesifikke landet.

MERK: Alle studenter må fremvise negativ TB test og negativ MRSA test etter tilbakekomst til Norge.

Du må gå i gang med vaksiner allerede på søknadstidspunkt.

Forsikring - helsefag

Norske statsborgere med lån eller stipend Lånekassen er automatisk medlem av Folketrygden. Folketrygdens stønadssystem gir i mange tilfeller ikke fullgod dekning. Du vil for eksempel ikke få dekket hjemtransport ved sykdom. Du har heller ingen ansvarsforsikring for skade som du påfører andre og du vil heller ikke få noen menerstatning dersom du skader deg utenfor undervisningstiden.

OBS! Alle må levere kopi av Europeisk Helsetrygdekort - mer informasjon på helsenorge.no.

Studenter kan tegne en utvidet ansvarsforsikring som er spesielt rettet mot sykepleiestudenter som deltar på praksisopphold i utlandet.

Norsk sykepleierforbund.

Informasjon om forsikring på UiS sine nettsider.

Flere spørsmål?