ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa

Bli Erasmus+ student i en av Europas flotteste hovedsteder!

Informasjon om utdanningsinstitusjonen

ISCTE-IUL ligger i den flotte hovedstaden Lisboa, og har ca. 9000 studenter. Universitetet er et kjent forskningsuniversitet i Portugal og mottar mange internasjonale studenter hvert år. ISCTE Business School (IBS) sin Masters in Finance ble i 2018 kåret til den 25 beste i Europa!

Erasmus+-avtalen åpner for at studenter fra UiS som studerer sosialfag, samfunnsfag og business kan dra på utveksling i ett semester.

Undervisningsspråk

Engelsk og/eller portugisisk.

Antall utvekslingsplasser totalt

IMS, IS og HHUIS har alle en Erasmus+ avtale med ISCTE-IUL, med 4 plasser hver, så totalt kan 12 studenter reise til Lisboa. Avtalene er åpne både for bachelor- og masterstudenter.

Informasjon om skolepenger

Studenter som reiser på Erasmus+-utveksling er fritatt for skolepenger ved vertsuniversitetet.

Stipendmuligheter

Erasmus+-stipend i tillegg til lån og stipend fra Lånekassen.

Semesterorganisering

Høstsemester: 15 september til 30. januar

Vårsemester: 1. februar til 25. juni

Akademisk kalender.

Dersom utvekslingssemesteret avsluttes senere enn det påfølgende semesteret starter ved UiS, vil instituttet/fakultetet (i samarbeid med partnerinstitusjonen) sørge for tilrettelegging av din utdanningsplan, slik at du ikke blir forsinket i dine studier.

Det finnes ulike muligheter for tilrettelegging: Det kan være at man tar emner som ikke krever at man er tilstede under eksamensperioden, at man får fritak fra obligatorisk undervisning ved UiS eller at man får forlenget frist for innlevering av bachelor- og masteroppgave. Kontakt din studiekoordinator for mer informasjon

Valg av emner

Business School

Finn emnebeskrivelser

Studenter som har blitt nominert og skal søke til ISCTE får tilsendt informasjon fra ISCTE om hvordan en melder seg opp til emner. Dette skjer via en database (FENIX) som åpner noen måneder før semesterstart. Obs! Her er det førstemann til mølla-prinsippet som gjelder.

Studiepoeng i utlandet

30 ECTS = 30 studiepoeng.

Bolig

Visum

Norske studenter trenger ikke visum når de reiser på utveksling til et europeisk land. Er du ikke norsk statsborger må du selv sjekke om du trenger visum til Portugal.

Flere spørsmål?