Karlstad University

“As one of the youngest universities in Sweden, we hope to be more adventurous in challenging the established and exploring the unknown”

Informasjon om utdanningsinstitusjonen

Universitetet ligger i byen Karlstad i Värmland ved norskegrensa. Universitet har ca. 12,500 studenter og over 50 ulike utdanningsprogram. Karlstads universitet er medlem av Nordlysnettverket som åpner for at alle studenter ved UiS kan reise på utveksling hit med forbehold om at de finner relevante fag.

Undervisningsspråk

Engelsk eller svensk

Krav om språkkunnskaper

Studenter som ønsker å reise på utveksling til dette universitetet på ha minimum B2 (les: høyere mellomnivå) i engelsk eller svensk i henhold til Europarådets nivåskala for språk. Studenter som ikke oppfyller kravet vil få tilbud om online språkkurs i forkant av oppholdet.

Karakterkrav

Ingen karakterkrav.

Antall utvekslingsplasser totalt

Tre studenter ett semester via Nordlys programmet.

Informasjon om skolepenger

Studenter som reiser på Nordlys-utveksling er fritatt for skolepenger ved vertsuniversitetet.

Stipendmuligheter

Nordlysstipend i tillegg til lån og stipend fra Lånekassen.

Valg av emner

Se her for informasjon om valg av emner ved Karlstads universitet.

For studenter på master i samfunnssikkerhet er det anbefalt å velge emner fra master-programmet Risk Management in Society .

Studiepoeng i utlandet

1 studiepoeng = 1 ECTS credit

Bolig

Karlstads universitet samarbeider med et selskap (KBAB) som tilbyr studentboliger. De tilbyr boliger for utvekslingsstudenter i nærheten av universitetet. Studenter som får opptak blir kontaktet direkte av KBAB for å søke om bolig. Se mer informasjon her.

Visum

Norske studenter trenger ikke visum når de reiser på utveksling til et europeisk land. Er du ikke norsk statsborger må du selv sjekke om du trenger visum til Sverige.

Flere spørsmål?