Malmö University

Nabolandet vårt har mye å by på. Er du klar over at Sverige er på topp 20-listen over land med flest steder på UNESCOs verdensarvliste? Hva med et studieopphold i Malmö som er den 3. største by i Sverige? Du får oppleve både Sverige og Danmark - København er bare en kort togtur unna.

Centrofis.ro

Informasjon om utdanningsinstitusjonen

Malmö Universitet (MAU) i Sverige ble grunnlagt som Malmö Högskola i 1998 og har ca 24 000 studenter og 250 PhD kandidater. MAU har bredt internasjonalt samarbeid og 30% av studenter kommer fra utlandet.

UiS har inngått en Erasmus+ avtale med Malmö Universitet for M-PSYRUS studenter (både master og PhD).

Undervisningsspråk

Svensk og engelsk.

Karakterkrav

Ingen karakterkrav.

Stipendmuligheter

Nordplus- eller Erasmus+-stipend kommer i tillegg til lån og stipend fra Lånekassen.

Semesterorganisering

Høstsemester: slutten av august – midten av januar

Vårsemester: midten av januar – begynnelsen av juni

Valg av emner

Forslag:

Socialt arbete med barn, ungdomar och familjer, 15 sp (på svensk, evt engelsk innslag)

Socialt arbete: Åldrande och socialt arbete, 15 sp (på svensk, evt engelsk innslag). Emnet inneholder narkotikamisbruk/sosial eksklusjon blant eldre.

KA811E Criminology: Individual characteristics, environment, and crime , 7,5 sp

KA912E Criminology: Criminal Careers and Life Course Perspectives, 7,5 sp

KA814E Criminology: Victimology, 7,5 sp

Andre emner kan også vurderes - ta kontakt med din veileder eller studieprogramkoordinator.

Studiepoeng i utlandet

30 ECTS = 30 studiepoeng

Bolig

MAU tilbyr hjelp. Sjekk denne lenken for mer informasjon.

Forsikring - helsefag

Norske statsborgere med lån eller stipend Lånekassen er automatisk medlem av Folketrygden. Folketrygdens stønadssystem gir i mange tilfeller ikke fullgod dekning. Du vil for eksempel ikke få dekket hjemtransport ved sykdom. Du har heller ingen ansvarsforsikring for skade som du påfører andre og du vil heller ikke få noen menerstatning dersom du skader deg utenfor undervisningstiden.

Forsikring til Norsk Sykepleierforbund anbefales.

Informasjon om forsikring på UiS sine nettsider.

Flere spørsmål?