Mid Sweden University

Mittuniversitetet har campuser i Östersundog Sundsvall.

Informasjon om utdanningsinstitusjonen

Mittuniversitetet har et bredt tilbud av utdanning og forskning. Universitetet har to campuser, Sunsvall og Östersund. I Sundsvall finns en rekke tekniske og naturvitenskaplige utdanninger mens campus Östersund har sitt tyngdepunkt i samfunnsvitenskap.

Mittuniversitetet er medlem av Nordlysnettverket som åpner for at alle studenter ved UIS, uansett studieprogram, kan reise på utveksling dit.

Undervisningsspråk

Engelsk og svensk.

Krav om språkkunnskaper

Studenter som ønsker å reise på utveksling til dette universitetet på ha minimum B2 (les: høyere mellomnivå) i engelsk eller svensk i henhold til Europarådets nivåskala for språk. Studenter som ikke oppfyller kravet vil få tilbud om online språkkurs i forkant av oppholdet.

Antall utvekslingsplasser totalt

Ingen begrensing.

Informasjon om skolepenger

Studenter som reiser på Nordlys-utveksling er fritatt for skolepenger ved vertsuniversitetet.

Stipendmuligheter

Nordlysstipend i tillegg til lån og stipend fra Lånekassen.

Det er også mulig å få Erasmus+-stipend i tillegg til lån og stipend fra Lånekassen.

Semesterorganisering

Høst semester: Ca 1. september til ca midten av januar. (NB “Introduction days” starter uken før).
Vår semester: 19. januar til ca 10 juni. (NB “Introduction days” starter uken før).

Informasjon om semester.

Valg av emner

Studiepoeng i utlandet

30 ECTS = 30 studiepoeng.

Bolig

Informasjon om bolig ved Mittuniversitetet

Visum

Norske studenter trenger ikke visum når de reiser på utveksling til et europeisk land. Er du ikke norsk statsborger må du selv sjekke om du trenger visum til Sverige.

Flere spørsmål?