Osnabrück University of Applied Sciences

Har du vurdert å ta praksis/utveksling i Tyskland? Et viktig land i europeisk sammenheng.

Informasjon om utdanningsinstitusjonen

Osnabrück University of Applied Sciences ligger i Niedersachsen nord i Tyskland. I dag har institusjonen rundt 13 500 studenter fordelt på 4 fakulteter. Osnabrück har 170.000 innbyggere og ligger ca. 80 km fra Dortmund, 45 km nordøst for Munster og 100 km vest for Hannover.

UiS har Erasmus+-utvekslingsavtale med Osnabrück innen både helsevitenskap og utøvende kunstfag.

Undervisningsspråk

Generelt: Engelsk og tysk

Engelsk for sykepleiestudenter i praksis. Du må ha kjennskap til tysk pga kommunikasjon med pasienter.

Krav om språkkunnskaper

For helsefag:

Det anbefales min B1 i tysk pga kommunikasjon med pasienter.

Studenter som ønsker å reise på utveksling til dette universitetet må ha minimum B2 (les: høyere mellomnivå) i engelsk i henhold til Europarådets nivåskala for språk. Det er alltid en fordel å ha kjennskap til tysk.

Merk: Det helsevitenskapelige fakultetet krever at alle søkere må ha minimum -4- i engelsk (muntlig OG skriftlig) på vitnemålet fra videregående skole. Studenter som ikke oppfyller kravet kan avlegge IELTS eller TOEFL test.

Antall utvekslingsplasser totalt

Utøvende kunstfag: Antall plasser er ikke gitt, det vil avhenge av antall søkere og hvor mange studenter utvekslingsstedet har kapasitet til å ta imot det aktuelle semesteret. Dette innebærer at det stort sett alltid er konkurranse om plassene, og at det legges stor vekt på kvaliteten på søknaden din.

Antall praksisplasser

Helsefag: 2 plasser

Utøvende kunstfag: 2 plasser

Informasjon om skolepenger

Studenter som reiser på Erasmus + utveksling er fritatt for skolepenger ved vertsuniversitet.

Merk: studenter forventes å registrere seg ved Hochschule Osnabrück og følge vanlig søknadsprosess ved vertsuniversitetet. Ved registrering betaler studentene 360 EUR i semesteravgift (inneholder Semester Ticket) men får i utbytte mange fordeler, inkludert gratis semester busskort for hele Niedersachsen.

Stipendmuligheter

Erasmus + stipend i tillegg til lån og stipend fra Lånekassen.

Semesterorganisering

For utøvende kunstfag: Se akademisk kalender på Osnabrück sine nettsider.

Sykepleiestudenter som tar praksis i Osnabrück følger akademisk kalender ved UiS.

Studiepoeng i utlandet

30 ECTS = 30 studiepoeng

Bolig

Visum

Norske studenter trenger ikke visum når de reiser på utveksling til et europeisk land. Er du ikke norsk statsborger, må du selv sjekke om du trenger visum til Tyskland.

Vaksiner

For helsefag: Dersom det er aktuelt, vi du få informasjon om krav til vaksiner og helsesjekk direkte fra universitetet/praksisplassen i løpet av søknadsprosessen.

Følg https://www.fhi.no/sv/vaksine/reisevaksiner/. Som sykepleiestudent bør du følge anbefalingene for «gruppe 2» i FHIs retningslinjer.

Som praksisstudent kommer du i nærkontakt med mange ulike mennesker i ulike situasjoner, og vi anbefaler vaksinering for hepatitt A og hepatitt B. Merk at hele vaksinasjonsprosessen (Hep B) kan ta opptil 6 måneder. En grunnvaksinering med tre doser fordelt på ½ år gir vanligvis livslang beskyttelse.

Sjekk også UD’s reiseinformasjon på «Helse-sider» for det spesifikke landet.

MERK: Alle studenter må fremvise negativ TB test og negativ MRSA test etter tilbakekomst til Norge.

Du må gå i gang med vaksiner allerede på søknadstidspunkt.

Forsikring - helsefag

Norske statsborgere med lån eller stipend Lånekassen er automatisk medlem av Folketrygden. Folketrygdens stønadssystem gir i mange tilfeller ikke fullgod dekning. Du vil for eksempel ikke få dekket hjemtransport ved sykdom. Du har heller ingen ansvarsforsikring for skade som du påfører andre og du vil heller ikke få noen menerstatning dersom du skader deg utenfor undervisningstiden.

OBS! Alle må levere kopi av Europeisk Helsetrygdekort - mer informasjon på helsenorge.no.

Studenter kan tegne en utvidet ansvarsforsikring som er spesielt rettet mot sykepleiestudenter som deltar på praksisopphold i utlandet.

Norsk sykepleierforbund.

Informasjon om forsikring på UiS sine nettsider.

Flere spørsmål?