Politecnico di Milano University

Politecnico di Milano er Italias største tekniske universitet med om lag 40.000 studenter og er høyt rangert på en rekke internasjonale rankinglister.

Informasjon om utdanningsinstitusjonen

Universitetet ble grunnlagt i 1863 og utdanner ingeniører, arkitekter og industridesignere. Milano er provinshovedstad i den norditalienske provinsen med samme navn og er kjent for industri, mote og design. Byen er i tillegg landets finansielle sentrum. Politecnico di Milano har to campuser i byen, der det meste av forsknings- og undervisningen foregår. I tillegg er det små campuser i fem andre byer i Lombardia og Emilia Romagna. Dette er det største og ett av de beste tekniske universitetene i Italia, og rangeres høyt på alle internasjonale rankinglister.

Undervisningsspråk

Engelsk og italiensk (godt utvalg av engelske emner på masternivå)

Krav om språkkunnskaper

Studenter som ønsker å reise på utveksling til dette universitetet må ha minimum B2 (les: høyere mellomnivå = 4 fra vgs) i engelsk i henhold til Europarådets nivåskala for språk.

Studenter som ikke oppfyller kravet vil få tilbud om gratis online språkkurs i forkant av oppholdet.

Karakterkrav

Ingen karakterkrav, men studenter som ønsker å ta et studieopphold ved Politecnico di Milano må forberede seg på et faglig utfordrende semester med mange forelesninger og andre typer eksamens- og prøveformer enn det man er vant med fra UiS.

Antall utvekslingsplasser totalt

18 plasser (master), ett semester innen ingeniørfag
2 plasser , ett semester for bachelor & master for byutvikling ved School of Architecture Urban Planning Construction Engineering

Informasjon om skolepenger

Studenter som reiser på Erasmus+-utveksling er fritatt for skolepenger.

Stipendmuligheter

Erasmus+-stipend i tillegg til stipend og lån fra Lånekassen.

Semesterorganisering

Høstsemester: Oktober - slutten av februar (avhenging av når eksamen er)

Vårsemester: Mars - juni

Akademisk kalender

Valg av emner

Kurskatalog.

Velg ‘Campus Bovisa’ eller ‘Campus Leonardo’ og “School of Industrial and Information Engineering (Ing. Ind-Inf). Du bør unngå å velge fag fra flere campuser med tanke på timeplankollisjon og reisetid. For byutvikling er de fleste emner på BA nivå på italiensk med ett unntak.(Arcitectural design). Godt utvalg av emner på engelsk på master nivå.

Her kan du finne informasjon om de ulike campusene.

Studiepoeng i utlandet

30 ECTS = 30 studiepoeng

Bolig

Informasjon om bolig - Resident halls.

Tidligere utvekslingsstudenter fra UiS forteller at det er viktig å være ute i god tid for å finne bolig. Det er dyrt med bolig i Milano, og blir enda dyrerer hvis man er sent ute.

Visum

Norske studenter trenger ikke visum når de reiser på utveksling til et europeisk land. Er du ikke norsk statsborger må du selv sjekke om du trenger visum til Italia.

Flere spørsmål?