Saxion Universities of Applied Sciences

Saxion University of Applied Sciences tilbyr interessante tverrfaglige emner på engelsk.

Informasjon om utdanningsinstitusjonen

Saxion University of Applied Sciences er en institusjon med 27 000 studenter over tre campuser i det østlige Nederland. Vår avtale er knyttet til byen Enschede, på grensen til Tyskland i øst. Det er kort vei til mange store europeiske byer, og lett å reise i og utenfor Nederland.

UiS har en Erasmus+-avtale med Saxion innenfor lærerutdanning.

Undervisningsspråk

Engelsk og nederlandsk

Krav om språkkunnskaper

Studenter som ønsker å reise på utveksling til dette universitetet må ha minimum B2 i engelsk i henhold til Europarådets nivåskala for språk, eller B2 i nederlandsk hvis man velger kurs undervist på nederlandsk. Studenter som ikke oppfyller kravet vil få tilbud om online språkkurs i forkant av oppholdet.

Karakterkrav

Ingen karakterkrav

Antall utvekslingsplasser totalt

2

Informasjon om skolepenger

Studenter som reiser på Erasmus+-utveksling er fritatt for å betale skolepenger ved vertsuniversitetet.

Stipendmuligheter

Erasmus+-stipend i tillegg til lån og stipend fra Lånekassen.

Semesterorganisering

Høstsemester: September-januar

Vårsemester: Februar-juni

Valg av emner

Kurstilbud

Aktuelt for barnehagelærerstudenter: Global Citizenship (campus Enschede)

Studiepoeng i utlandet

30 ECTS = 30 studiepoeng.

Bolig

Saxion informerer om boligtilbud gjennom lokale boligorganisasjoner i byene til de tre campusene.

Visum

Norske studenter trenger ikke visum når de reiser på utveksling til et europeisk land. Er du ikke norsk statsborger, må du selv sjekke om du trenger visum til Nederland.

Flere spørsmål?