University of Coimbra

University of Coimbra i Portugal er blant verdens eldste universiteter med røtter tilbake til 1290. Universitetet er et høyt rangert breddeuniversitet med åtte fakulteter. Faculty of Science and Technology tilbyr en unik utvekslingsmulighet for masterstudenter på petroleumsgeologi.

Informasjon om utdanningsinstitusjonen

University of Coimbra ligger 2 timer nord for Lisboa med bra forbindelser til hele Portugal. Som utvekslingsstudent kan du bo på eller nær campus og har tilgang til campusrestaurant med studievennlige priser og sportsfasiliteter. Her får du muligheten til å studere ved et bra universitet med over 20.000 studenter og et internasjonalt miljø på et campus som er på UNESCOS verdensarvliste.

UiS har en Erasmus+ avtale med University of Coimbra som gjelder for masterstudenter på petroleumgeologi.

Undervisningsspråk

Engelsk og portugisisk.

Krav om språkkunnskaper

Studenter som ønsker å reise på utveksling til dette universitetet må ha minimum B2 (les: høyere mellomnivå) i engelsk i henhold til Europarådets nivåskala for språk. Studenter som ikke oppfyller kravet vil få tilbud om online språkkurs i forkant av oppholdet.

Karakterkrav

Ingen karakterkrav

Antall utvekslingsplasser totalt

2

Informasjon om skolepenger

Studenter som reiser på Erasmus+-utveksling er fritatt for skolepenger.

Stipendmuligheter

Erasmus+-stipend i tillegg til stipend og lån fra Lånekassen.

Semesterorganisering

Høstsemester: September - januar

Vårsemester: Februar - juni

Dersom utvekslingssemesteret avsluttes senere enn det påfølgende semesteret starter ved UiS, vil instituttet/fakultetet (i samarbeid med partnerinstitusjonen) sørge for tilrettelegging av din utdanningsplan, slik at du ikke blir forsinket i dine studier.

Det finnes ulike muligheter for tilrettelegging: Det kan være at man tar emner som ikke krever at man er tilstede under eksamensperioden, at man får fritak fra obligatorisk undervisning ved UiS eller at man får forlenget frist for innlevering av bachelor- og masteroppgave. Kontakt din studiekoordinator for mer informasjon.

Valg av emner

University of Coimbra tilbyr en rekke emner på engelsk.

Emner som undervises på portugisisk kan foreleses på engelsk ved behov.

Finn emner i ‘Master of Geoscience

Studiepoeng i utlandet

30 ECTS = 30 studiepoeng.

Bolig

Alle internasjonale studenter får tilbud om bolig på campus. I tillegg er det mulig å finne privat bolig nær campus.

Flere spørsmål?