University of Leuven

Katholieke Universiteit Leuven (KU Leuven) ble grunnlagt i 1425, og byen og universitetet bærer preg av lange universitetstradisjoner. KU Leuven er et dynamisk og internasjonalt universitet som årlig tiltrekker seg rundt 7000 internasjonale studenter.

Informasjon om utdanningsinstitusjonen

KU Leuven, som også har campus i Brussel og i Antwerpen, har rundt 40.000 studenter fordelt på 14 fakultet. Disse er organisert i tre undergrupper: Humanities and Social Sciences Group, Biomedical Sciences Group og Science og Engineering and Technology Group. Universitetet har gode sportsfasiliteter, studentforeninger og byen har et rikt kulturliv.

Universitetet i Stavanger har inngått en Erasmus+-avtale med KU Leuven innen økonomi og administrasjon.

Undervisningsspråk

Engelsk.

Krav om språkkunnskaper

Studenter som ønsker å reise på utveksling til dette universitetet må ha minimum B2 (les: høyere mellomnivå) i engelsk i henhold til Europarådets nivåskala for språk. Studenter som ikke oppfyller kravet vil få tilbud om online språkkurs i forkant av oppholdet.

Karakterkrav

Ingen karakterkrav.

Studenter som reiser til KU Leuven må være forberedt på at det blir et travelt semester med en større arbeidsmengde enn det de er vant med fra UiS.

Antall utvekslingsplasser totalt

4 studenter ved Handelshøyskolen UiS innen fagretning økonomi og administrasjon.

Informasjon om skolepenger

Studenter som reiser på Erasmus+-utveksling er fritatt for skolepenger.

Stipendmuligheter

Erasmus+-stipend i tillegg til stipend og lån fra Lånekassen.

Semesterorganisering

Internasjonale studenter deltar på "orientation days" i forkant av semesterstart.

Høstsemester: 20. september - 31. januar

Vårsemester: 10. februar - 30. juni

Dersom utvekslingssemesteret avsluttes senere enn det påfølgende semesteret starter ved UiS, vil instituttet/fakultetet (i samarbeid med partnerinstitusjonen) sørge for tilrettelegging av din utdanningsplan, slik at du ikke blir forsinket i dine studier.

Det finnes ulike muligheter for tilrettelegging: Det kan være at man tar emner som ikke krever at man er tilstede under eksamensperioden, at man får fritak fra obligatorisk undervisning ved UiS eller at man får forlenget frist for innlevering av bachelor- og masteroppgave. Kontakt din studiekoordinator for mer informasjon

Valg av emner

Studiepoeng i utlandet

30 ECTS = 30 studiepoeng

NB: De fleste emnene er på seks studiepoeng, men unntak vil forekomme.

Bolig

Flere spørsmål?