University of Ulm

Universitetet i Ulm ble grunnlagt i 1967 og ligger i den tyske delstaten Baden-Württemberg ved Donau, så både beliggenhet og fagtilbud gjør dette universitetet til et attraktivt studiested.

Informasjon om utdanningsinstitusjonen

Ulm University har overkant av 100 000 innbyggere og 10 % av disse er studenter ved universitetet. Universitetet tilbyr utdanninger innen biomedisin, matematikk, data, naturvitenskap, medisin og en rekke ingeniørutdanninger.
UiS har en Erasmus+ avtale med Ulm University innenfor biologi og biologisk kjemi.

Undervisningsspråk

Engelsk

Krav om språkkunnskaper

Studenter som ønsker å reise på utveksling til dette universitetet må ha minimum B2 (les: høyere mellomnivå) i engelsk i henhold til Europarådets nivåskala for språk.
Studenter som ikke oppfyller kravet vil få tilbud om online språkkurs i forkant av oppholdet.

Karakterkrav

Ingen karakterkrav

Antall utvekslingsplasser totalt

2

Informasjon om skolepenger

Studenter som reiser på Erasmus+-utveksling er fritatt for skolepenger ved vertsuniversitet.

Stipendmuligheter

Erasmus+-stipend i tillegg til lån og stipend fra Lånekassen.

Semesterorganisering

Høstsemester 1. oktober – 31. mars

Vårsemester: 1. april – 30. september

Valg av emner

Studiepoeng i utlandet

Europeiske universiteter er langt på vei mot å innføre et felles system som heter the European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS). Tyske universiteter har Leistungspunkte (LP) eller Kreditpunkte (KP) som tilsvarer ett norsk studiepoeng.

Bolig

Internasjonalt kontor ved Universitetet i Ulm setter studentene i forbindelse med «Studentenwerk Ulm».

Det er svært vanskelig å finne bolig på det private markedet og vi anbefaler våre studenter på det sterkeste å søke om bolig gjennom «Studentenwerk Ulm». Du kan også undersøke muligheter på egenhånd på wg-gesucht.de (nettside på engelsk).

Flere spørsmål?