University of Wisconsin-Madison

Unik mulighet for deg som vil studere økonomifag i USA med fokus på anvendt kunnskap!

Informasjon om utdanningsinstitusjonen

University of Wisconsin har 20 ulike school og colleges, og ca. 30 000 studenter. Universitetet ble grunnlagt i 1848 og er i dag rangert blant de beste universitetene i verden.

Handelshøyskolen ved UiS har inngått både en utvekslingsavtale for masterstudenter ved HHUIS.

NB! All kontakt og henvendelser skal gå gjennom UiS ved Internasjonal seksjon (utvekslingsveilederen i Studentekspedisjonen). Please note that all inquiries about exchanges to Wisconsin must go through the UiS International office or the UiS Business School. Do not contact UWB direcly.

Undervisningsspråk

Engelsk.

Krav om språkkunnskaper

Krav til engelskkompetanse er minimum karakter 4 i engelsk fra videregående skole. Har du lavere karakter, må du ta en engelsktest (TOEFL eller IELTS).

Karakterkrav

UW-Madison har ingen spesifikke karakterkrav, men UiS ønsker at alle som reiser på utveksling skal være gode ambassadører, og ha gode karakterer for å øke sjansen for å oppnå gode resultater ved mottakerlærestedet.

Studenter som søker seg hit vil også bli rangert etter UiS sine interne rangeringkriterier (se under) før studieplasser blir tildelt.

Antall utvekslingsplasser totalt

På masternivå kan 2 (inntil 3) masterstudenter (reservert for masterstudenter på Økonomi og Administrasjon) studere gratis ved UW-Madison for ett (1) semester.

Studentene vil bli rangert etter UiS` rangeringsregler. Søkere vil også bli bedt om å skrive et motivasjonsbrev på engelsk, som skal lastes opp i utvekslingsveilederen i Digital studentekspedisjon.

Studenter på bachelornivå kan studere ved UW-Madison på VISP-programmet, hvor man må betale skolepenger.

Informasjon om skolepenger

Masterstudenter får fritak fra skolepenger.

Bachelorstudenter må betale skolepenger. Les mer her :Skolepengesatser .

UW-Madison er på Lånekassen sin liste over utvalgte læresteder av høy kvalitet som gir rett tilleggsstipend, men dette er likevel ikke nok til å dekke skolepengeavgiften (kun aktuelt for BA studenter). Studenter må derfor påregne å måtte legge ut av egne midler i tillegg.

Stipendmuligheter

Ingen kjente muligheter utover støtten fra Lånekassen.

Semesterorganisering

Høstsemester: slutten av august til slutten av desember

Vårsemester: rundt 20. januar til 20 mai.

Detaljert akademisk kalender

Valg av emner

Valg av emner.

Viktig informasjon om valg av emner.

Studiepoeng i utlandet

30 studiepoeng = 15 credits/units (på bachelornivå).

30 studiepoeng = 12 credits/units (på masternivå).

Bolig

UW-Madison tilbyr studentboliger kun til bachelorstudenter, men gir god informasjon om hvordan finne private boliger nær campus for masterstudenter:

UW-Madison's Official Source for Off-Campus Apartments

Nyttig Facebook-side

Merk at en god del av boligtilbudene er for ett helt år (one-year-lease). UW-Madison anbefaler for eksempel Steve Brown Apartments , som tidligere har tilbudt bolig også for ett semester.

Visum

Alle som skal studere i USA må ha visum.

Les her for mer informasjon om studentvisum til USA.

Flere spørsmål?