Samarbeidsportalen – registrer og finn oppgaver

Smartere samarbeid med Universitetet i Stavanger.

Publisert Sist oppdatert

Bachelor- og masteroppgaver 

UiS har nå gjort det enda enklere for næringsliv og offentlige virksomheter å inngå samarbeid om bachelor- og masteroppgaver. Et oppgavesamarbeid består i at en student sammen med faglærer og virksomhet løser en oppgave. Via samarbeid.uis.no kan virksomheter foreslå en oppgave som vil bli mottatt av relevant faglig ansatt innen valgt fagområde.  

Et oppgavesamarbeid er en unik måte for studentene å jobbe med reelle problemstillinger og opparbeide seg relevant erfaring. For virksomheter er dette en god måte å løse en utfordring i samarbeid med fagmiljøet samtidig som en blir kjent med studentenes kompetanse.  Det er ingen kostnader forbundet med samarbeidet. 

Bruk av Samarbeidsportalen som student

I Samarbeidsportalen kan du som student registrere eller søke på relevante bachelor- og masteroppgave som er foreslått av fagmiljø og arbeidsliv.

jobbe på laptop med bok og tekopp


For å registrere eller søke på et oppgaveforslag må du som student logge deg inn i

Digital studentekspedisjon

Vi tror at studenter som får jobbe med reelle og relevante oppgaver lærer mer og blir godt rustet for veien videre ut i arbeidslivet.

Et slikt samarbeid om oppgaver styrker kunnskapsdelingen mellom akademia og arbeidsliv, og gjør at studentene får jobbe med oppdaterte problemstillinger.

Husk at oppgaveforslagene må vurderes i forhold til ditt studieløp. Vi anbefaler at du rådfører deg med en veileder eller andre fagpersoner ved UiS som kjenner ditt studieløp før du søker på oppgaven.

Her kan du finne oppgaveforslag fra fagmiljø og arbeidsliv.

Ved spørsmål om Samarbeidsportalen ta kontakt med: arbeidslivskontakt@uis.no 

Bruk vår nettside samarbeid.uis.no

På samarbeid.uis.no kan virksomheter gjøre følgende:

  • foreslå en bachelor- eller masteroppgave 
  • lyse ut stillinger for studenter og nyutdannede 
  • komme i kontakt med vårt studentinnovasjonsmiljø 
  • melde inn en utfordring som kan løses av tverrfaglige studentteam  

Hvordan komme i gang?  

Gå inn på samarbeid.uis.no og register deg og din virksomhet i dag!  

Har du spørsmål? Kontakt oss på: arbeidslivskontakt@uis.no