Les artikkel

Nettbaserte kurs for arbeidsledige og permitterte

Kurstilbudene tilbys til alle som er helt eller delvis ledige/permitterte, og som oppfyller opptakskrav til kurs med studiepoeng.

Undervisning i EVUs lokaler i Måltidets hus, campus Ullandhaug

Kurstilbudene vil være for alle som oppfyller opptakskravet, men ved fulltegnet kurs vil helt eller delvis ledige/permitterte bli prioritert. Søknadsfrist er 1. august. Se oversikt nettbaserte kurs for arbeidsledige og permitterte.

 

Velkommen til semesterstart 10. august! Les om studiestart, kurs, registering og Fadderfestival her.

Snarveier

Det skjer på UiS

Nyheter

Les artikkel

Bedre kreftomsorg når de pårørende blir hørt

Helsepersonell løfter de pårørende frem som viktige samarbeidspartnere for å forbedre kvalitet og sikkerhet i kreftomsorg på sykehus. (Foto: Shutterstock)

Kreft rammer ikke bare pasienten, men også pasientens nærmeste. En ny studie viser at kreftomsorgen kan bli betydelig bedre hvis pårørende blir inkludert.

Snarveier

Det skjer på UiS

Nyheter

Les artikkel

Viktig informasjon om koronaviruset

Illustrasjon til korona -jente som nyser

Snarveier

Det skjer på UiS

Nyheter