Hopp til hovedinnhold

Arild Michel Bakken

1011 Førsteamanuensis

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
OD B-24100
Publications
 • Vitenskapelige publikasjoner
  • Bakken, Arild Michel

   (2019)

   L'oralité dans les Poésies

   Editions Hermann

   s.183-195.

  • Bakken, Arild Michel

   (2018)

   La Présence de Mallarmé

   Honoré Champion

 • Bøker og kapitler
  • Bakken, Arild Michel

   (2015)

   La présence de Mallarmé

 • Formidling
  • Blikstad-Balas, Marte; Skar, Gustaf Bernhard Uno; Tengberg, Michael; Bakken, Arild Michel

   (2020)

   Expanding Nordic Literacy Research

   Nordic Journal of Literacy Research

   ISSN 2464-1596.

   DOI: 10.23865/njlr.v6.2641

  • Fuglestad, Unni ; Bakken, Arild Michel

   (2019)

   Å planlegge undervisning - med blikk for elevinvolvering, strategier og muntlighet

  • Bakken, Arild Michel

   (2018)

   Leseglede og litteraturformidling i videregående skole

 • Kunstnerisk produksjon
  • Bakken, Arild Michel

   (2019)

   Lesestimulering: Om bruk av skolebiblioteket i arbeidet med lesestimulering og litteraturformidling

 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway