Hopp til hovedinnhold

Arild Michel Bakken

1011 Førsteamanuensis

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
OD B-24100
Publications
 • Vitenskapelige publikasjoner
  • Bakken, Arild Michel

   (2019)

   L'oralité dans les Poésies. I: Mallarmé au monde : Le spectacle de la matière.

   Editions Hermann

   ISBN 9791037001399.

   s.183-195.

  • Bakken, Arild Michel

   (2018)

   La Présence de Mallarmé.

   Honoré Champion

   ISBN 9782745348029.

 • Bøker og kapitler
  • Bakken, Arild Michel

   (2015)

   La présence de Mallarmé.

 • Formidling
  • Bakken, Arild Michel; Håland, Anne; Hoel, Trude

   (2021)

   Podcast: Kan førsteklassinger lese litteratur som eksperter?.

  • Blikstad-Balas, Marte; Skar, Gustaf Bernhard Uno; Tengberg, Michael; Bakken, Arild Michel

   (2020)

   Expanding Nordic Literacy Research.

   Nordic Journal of Literacy Research

   ISSN 2464-1596.

   DOI: 10.23865/njlr.v6.2641

  • Fuglestad, Unni ; Bakken, Arild Michel

   (2019)

   Å planlegge undervisning - med blikk for elevinvolvering, strategier og muntlighet.

  • Bakken, Arild Michel

   (2018)

   Leseglede og litteraturformidling i videregående skole.

 • Kunstnerisk produksjon
  • Bakken, Arild Michel

   (2019)

   Lesestimulering: Om bruk av skolebiblioteket i arbeidet med lesestimulering og litteraturformidling.

 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway