Arild Michel Bakken

Førsteamanuensis i lesevitenskap

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
OD B-24100
Follow me

Bio

I hold a PhD in Literature from the University of Paris-Sorbonne, and the University of Oslo (co-tutelle). My work in that field has contributed to changing the image of the 19th century poet Mallarmé from that of an ivory tower poet absent from his poetry to that of an engaged poet making active use of his own persona in his poetry. To this end, I developed an analytical framework based on hermeneutics and rhetoric. My PhD thesis was published as a research monograph by Honoré Champion (Bakken, 2018).
My current research is focusing on reading, writing and technology. I am project manager for the ongoing Erasmus+ cooperation partnership AILIT - AI Literacy Network in Primary Education, where we are building an AI-driven platform scaffolding students' reading and writing using recommender systems, topic modelling and machine translation. I am also project manager for the reading part of the ongoing NRC-funded project Adaptvurder, investigating the possibility for making an adaptive reading test for 3rd grade, based on modelling of skill through IRT. I am also a team member in the group developing new screening tests in reading for 1st and 3rd grade on behalf of the Directorate for Education and Training, and a work package leader in the ongoing NRC-funded innovation project Read to me, aiming to develop a platform assisting teachers’ monitoring of struggling readers. I am in the steering group for Stavanger AI Lab and I am an editor in the Nordic Journal of Literacy Research.
I teach and run professional development workshops for in-service teachers in the field of literacy instruction.
 

Positions:
2018- Associate Professor, Literacy Studies, Norwegian Reading Centre, University of Stavanger, Norway
2016-2018 French and Norwegian teacher, various institutions in Belgium (Norwegian School in Brussels, Waterloo; Centrum voor levende talen, Leuven; CVOPRO, Aalst; Private teacher, Brussels)
2015-2016 Research Fellow, French Literature, University of Oslo, Norway
 

Education:
2015: PhD, French Literature (co-tutelle), University of Paris-Sorbonne (Paris IV) and University of Oslo
2010: MA, French Literature, University of Paris-Sorbonne (Paris IV)
2006: BA, Modern Literature, Paul Valéry University (Montpellier III)
 

Publications:
• Bakken, A. M., Gourvennec, A. F., Walgermo, B., Solheim, O. J., Foldnes, N., Uppstad, P. H. (2023). Adaptvurder: Study protocol for an upcoming adaptive reading test. Nordic Journal of Literacy Research. https://doi.org/10.23865/njlr.v9.2906
• Berge, I.M., Bakken, A. M., Skaftun, A. (2023). På sporet av faglighet i begynneropplæringen: tekstsamtaler i norskfaget. Nordic Journal of Literacy Research. https://doi.org/10.23865/njlr.v9.4038
• Bakken, A. M. (2021). «La présence de Mallarmé ». In B. Marchal, T. Roger, J.-L. Steinmetz (ed.), Spectres de Mallarmé (p. 183-189). Hermann.
• Bakken, A. M. (2019). « L’oralité chez Mallarmé ». In P. Durand and B. Bohac (ed.), Mallarmé au monde : Le spectacle de la matière (p. 183-195). Hermann.
• Bakken, A. M. (2018). La présence de Mallarmé. Honoré Champion.
• Bakken, A. M. (2016). « Mallarmé : diktaren sitt nærvære ». Norsk litteraturvitenskapelig tidsskrift, 1. 
• Bakken, A. M. (2014). « La figure du lecteur : l’auditoire auctorial dans les Poésies de Mallarmé ». In T. Roger (ed.), Mallarmé herméneute.
• Bakken, A. M. (2011). « Textual Self-branding : the Rhetorical Ethos in Mallarmé’s Divagations », Authorship, 1, 1.

Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Bøker og kapitler
  • Bakken, Arild Michel

   (2015)

   La présence de Mallarmé.

   Nauka.

 • Formidling
  • Bakken, Arild Michel; Rongved, Elisabeth Emilie Sefranek

   (2023)

   Fostering students engagement for writing through international collaboration.

  • Rangnes, Hege; Bakken, Arild Michel

   (2023)

   Å pakke ut språk og innhold i sakprosatekster.

  • Bakken, Arild Michel; Walgermo, Bente Rigmor; Uppstad, Per Henning

   (2023)

   AILIT: Background and literature review.

   Lesesenteret, nettsider.

  • Bakken, Arild Michel

   (2023)

   Bør ChatGPT og kunstig intelligens brukes i utdanning? Ja, mener forsker.

  • Berge, Ingeborg Margrete; Bakken, Arild Michel; Skaftun, Atle

   (2022)

   På sporet av faglighet i begynneropplæringen. Tekstsamtaler i norskfaget..

   Skriv!Les!;

   2022-05-09 - 2022-05-11.

  • Bakken, Arild Michel; Walgermo, Bente Rigmor; Foldnes, Njål; Uppstad, Per Henning

   (2022)

   Adaptvurder: A formative adaptive reading test for third grade in norway .

   IACAT 22 Frankfurt 8th Conference: Enhancing testing and assessment in the digital age with computerized adaptive testing;

   2022-09-20 - 2022-09-22.

  • Rangnes, Hege; Bakken, Arild Michel

   (2022)

   Å pakke ut språk og innhold i sakprosatekster. En pedagogisk ressurs for å støtte elevers språk- og leseutvikling i samtaler om tekster (under arbeid).

   Nettverkssamling Mundtlighedsdidaktik i Modersmålsfaget;

   2022-11-29 - 2022-11-30.

  • Bakken, Arild Michel

   (2022)

   What’s wrong with the fiction items? Text genres in formative reading assessment for 3rd grade.

   NERA;

   2022-06-01 - 2022-06-03.

  • Bakken, Arild Michel; Håland, Anne; Hoel, Trude

   (2021)

   Podcast: Kan førsteklassinger lese litteratur som eksperter?.

  • Bakken, Arild Michel

   (2021)

   Kunstig intelligens er en gyllen mulighet for skolen. Men debatten må flyttes..

   Morgenbladet.

   ISSN 0805-3847.

  • Blikstad-Balas, Marte; Skar, Gustaf Bernhard Uno; Tengberg, Michael; Bakken, Arild Michel

   (2020)

   Expanding Nordic Literacy Research.

   Nordic Journal of Literacy Research.

   ISSN 2464-1596.

   DOI: 10.23865/njlr.v6.2641

  • Fuglestad, Unni ; Bakken, Arild Michel

   (2019)

   Å planlegge undervisning - med blikk for elevinvolvering, strategier og muntlighet.

   Fagsamling for klynge 1, pulje 1, Rogaland Midt, desentralisert ordning for kompetanseutvikling;

   2019-08-13.

  • Bakken, Arild Michel; Walgermo, Bente R.; Uppstad, Per Henning

   (2019)

   Towards formulating principles for developing strong items for screening tests in reading.

   IAEA Annual conference;

   2019-09-22 - 2019-09-27.

  • Bakken, Arild Michel

   (2018)

   Leseglede og litteraturformidling i videregående skole.

   Fagforum for skolebibliotekarer;

   2018-11-12.

 • Kunstnerisk produksjon
  • Walgermo, Bente R.; Uppstad, Per Henning; Foldnes, Njål; Bakken, Arild Michel; Øvereng, Liv Kristin Bjørlykke ; Vadstein, Anne Marta Vinsrygg; Thisland, Kirsti

   (2023)

   Kartleggingsprøve i lesing, første trinn (nynorsk/nokmål).

  • Bakken, Arild Michel; Hoem, Toril Frafjord; Wagner, Åse Kari H.

   (2023)

   Podcast: Hvilken plass har leseleksen i norskfagets begynneropplæring?.

  • Bakken, Arild Michel; Sunde, Kristin

   (2023)

   Podcast: Hvordan henger rask bokstavinnlæring sammen med andre undervisningspraksiser?.

  • Bakken, Arild Michel; Levang, Tim Olsen

   (2023)

   AILIT Trailer.

  • Bakken, Arild Michel

   (2022)

   Podcast: Leseinnlæring – fra novise til ekspert.

  • Walgermo, Bente R.; Uppstad, Per Henning; Foldnes, Njål; Bakken, Arild Michel; Øvereng, Liv Kristin Bjørlykke ; Vadstein, Anne Marta Vinsrygg; Thisland, Kirsti

   (2022)

   Kartleggingsprøve i lesing for 3. trinn (Nynorsk/Bokmål).

  • Bakken, Arild Michel; Gourvennec, Aslaug Fodstad

   (2021)

   Podcast: Hvordan opplever elevene det å lese litteratur i norskfaget?.

  • Bakken, Arild Michel; Skaftun, Atle

   (2021)

   Podcast: Kan et helhetlig perspektiv på literacy gi dybde til begrepet om lesing som grunnleggende ferdighet? .

  • Bakken, Arild Michel

   (2021)

   Podcast: Leseutvikling – Ehris faser.

  • Bakken, Arild Michel

   (2021)

   Podcast: Friths modell for leseutvikling.

  • Bakken, Arild Michel

   (2021)

   Podcast: Det enkle synet på lesing.

  • Bakken, Arild Michel

   (2021)

   Podcast: Begynneropplæringen – i teori og praksis: En introduksjon.

  • Bakken, Arild Michel

   (2019)

   Lesestimulering: Om bruk av skolebiblioteket i arbeidet med lesestimulering og litteraturformidling.

 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway