Våren er på vei, bli med å så frø!

Søndag 19. mars 2023 kl. 11:00-15:00,
Arkeologisk museum.

20. mars er det vårjevndøgn, det betyr at natt og dag er like lange

Publisert Sist oppdatert

frøbombe

Vi sier farvel til vinteren og går mot vår. Våren er også tiden for å så. Vi markerer vårjevndøgn på Arkeologisk museum 19. Mars med å så frø fra planter de kan ha spist i forhistorien. Bli med å så ditt eget frø og ta med hjem. 

Gamle frø gir kunnskap om fortiden. 

Naturvitenskapelige fag, kalt miljøarkeologi, er et prioritert satsningsområde for Arkeologisk museum. Gjennom studier av pollen og frømateriale er det mulig å si noe om vegetasjonsutviklingen over tid, og ikke minst om menneskers forhold til naturen. Hva har man høstet og hva har man brukt?

Gratis inngang denne dagen! Velkommen!