Hopp til hovedinnhold

Strategi 2018-2023 for FILIORUM - senter for barnehageforskning

Visjon: Høy kvalitet i den mangfoldige barnehagen!

Publisert: Endret:
Samfunnsoppdrag, visjon og verdier

Barn sitter på gulvet og ser mot et felles punkt. De holder armene over hodet og munnene deres er åpne, som om de synger.
FILIORUMs visjon: Høy kvalitet i den mangfoldige barnehagen! Foto: Getty Images.

Samfunnsoppdrag: Utfordre det velkjente og utforske det ukjente.
Visjon: Drivkraft i kunnskapsutvikling og endring
Verdier: Uavhengig, involverende og skapende.
Dette er hentet fra Universitetet i Stavangers strategi perioden 2017-2020.

FILIORUM- Senter for barnehageforskning driver fremragende forskning, kunnskapsutvikling og innovasjon, og er en attraktiv samarbeidspartner og premissleverandør for barnehagesektoren. FILIORUM arbeider for høy kvalitet i den mangfoldige barnehagen, ved å skape gode vilkår for tilhørighet, kommunikasjon og lek for alle barn.

Suksesskriterier fra Norges forskningsråd som ble vedlagt kontrakten danner grunnlaget for strategien.

Forskning

− FILIORUM skal drive nyskapende, praksisnær og relevant forskning som har betydning for barn i norske barnehager.
− FILIORUM skal drive forskning på et høyt internasjonalt nivå.
− FILIORUM skal markere seg internasjonalt som et anerkjent forskningsmiljø og skal innen 2023 vise seg eksellente innen forskning og formidling.
− FILIORUM skal ivareta et tverrfaglig og flermetodisk fokus.
− FILIORUM skal bli et nasjonal knutepunkt for barnehageforskning.

Anvendelse av forskning

− FILIORUM skal bidra til at forskningen er kjent og anvendt i barnehagelærerutdanningene og i barnehagesektoren.
− FILIORUM skal drive aktiv forskningskommunikasjon og skal med sin faglige stemme nå ut i barnehagesektoren og i samfunnsdebatten.
− FILIORUM skal sikre at forskningsaktiviteten er relevant gjennom aktivt samarbeid med praksisfeltet.

Internasjonalisering

− FILIORUM skal gjennom et gjensidig forpliktende samarbeid med høyt kvalifiserte internasjonale forskere og forskningsmiljø sørge for at FILIORUM er med i forskningsfronten.
− FILIORUM skal tiltrekke seg internasjonale stipendiater og seniorforskere.
− FILIORUM skal bidra til å fremme at stipendiater og forskere har forskeropphold- og samarbeid ved internasjonale forskningsinstitusjoner.

Forskerutdanning og rekruttering

− FILIORUM skal bidra til at stipendiatene får et større faglig nettverk og deltar aktivt i pågående forskningsprosjekter.
− FILIORUM vil involvere masterstudenter i forskningsprosjekt- og samlinger for å sikre rekrutteringsgrunnlaget.
− FILIORUM skal samarbeide med enhetene om å rekruttere høyt kvalifisert personell til alle stillinger.
− FILIORUM skal bidra i relevante doktorgradskurs og samlinger.
− FILIORUM arbeider for å fremme kjønnsbalanse i ansettelsesprosesser.

Organiseringen

− FILIORUM sin ledelse skal ha stor faglig og administrativ selvstendighet.
− FILIORUM arbeider for et tett samarbeid mellom alle involverte partnere ved Universitetet i Stavanger.
− FILIORUM samarbeider med styret slik at intensjoner og planer blir fulgt.
− FILIORUM samarbeider med referansegruppen for å bidra til at forskningen er praksisrelevant.
− FILIORUM samarbeider med Scientific Board for å bidra til at forskningen er nyskapende.

Partnere og finansiering

− FILIORUM ivaretar og initierer samarbeid med nasjonale og internasjonale partnere.
− FILIORUM skal lede og delta i flere nye eksternt finansierte forskningsprosjekt blant annet EU og NFR.
− FILIORUM samarbeider med BARNkunne, vårt søstersenter på Høgskolen på Vestlandet.


Dette strategidokumentet danner grunnlaget for FILIORUMs handlingsplaner.