Researcher breakfast, UiS IRN: Organisasjonsutvikling gjennom forskning på egne data

Torsdag 5. oktober 2023 kl. 09:00-10:00,
Universitetsbiblioteket, Campus Ullandhaug.

Velkommen til forskerfrokost!

Publisert Sist oppdatert

UiS Institutional Research Network (UiS IRN) er et nettverk, etablert i januar 2022, som knytter sammen ansatte og studenter med kompetanse og forskningsinteresse som er spesielt relevant for å utvikle universitetet som organisasjon.

Flere steder i verden finnes allerede IR-avdelinger. I Norge per i dag er det NIFU, NOKUT og KD (ved analyseavdeling) som ivaretar oppgaven med å forske på vår sektor. Dette gir hovedsakelig en «overordnet» innsikt i felles problemstillinger i sektoren, men ikke nødvendigvis institusjonsspesifikk innsikt. UiS har tilgang til mye data om virksomheten, forskningen, utdanningskvalitet som kan være utnyttet bedre og kan brukes i organisasjonsforskning.

UiS IRN vil derfor bidra til å fremme forskning som fører til forbedret forståelse, planlegging, ledelse og drift av vår organisasjon.

Er du en UiS- forsker og forsker på felt som er særskilt relevante for UiS som virksomhet?
Forsker du på tema som kunne blitt belyst ved bruk av data om UiS?
Forsker du på tema som kunne bli styrket av å koble på personer med kompetanse på universitets- og forskningssektoren?
Er du veileder for studenter som skal skrive masteroppgave eller bacheloroppgave innen relevante IRN-tema og trenger bistand for å få tilgang på data?

Velkommen til denne Research Breakfast!

Dette arrangementet er på engelsk, les mer på våre engelske nettsider.

Forskerfrokost uis

Kontaktperson:

Rådgiver
Divisjon for forskning
Forskningsavdelingen