Webinar: Introduksjon til NVivo

Fredag 20. oktober 2023 kl. 09:15-12:00,
Webinar på Zoom.

Webinar/Workshop i NVivo.

Published Endret
kurs fra biblioteket

På denne workshopen lærer du dei grunnleggjande funksjonane i NVivo. Du blir kjent med brukargrensesnittet og lærer å importera ulike typar data. Du lærer forskjellige måtar for koding og får øvd deg i å bruka desse. Vidare ser me på korleis ein kan foreta ulike spørringar basert på kodingane ein har gjort og korleis ein kan visualisera data.

Målgruppe: Masterstudentar, PhD-stipendiatar og tilsette ved UiS. Studentar som skriv bacheloroppgåve er òg velkomne  

Utstyr: Laptop med NVivo installert 

Undervisningsform: Workshop 

Krav til forkunnskapar: Ingen, men det er ein fordel om du har grunnleggjande kunnskap om metode/forskningsdesign.

Antall deltakere: 15, ingen påmelding

Undervisningsspråk: Norsk

Hvor:  Webinar på Zoom

Etter kurset skal du kunne:

  • Starte eit nytt prosjekt 
  • Kjenna til arbeidsflaten og kor du kan finna ulike verktøy 
  • Importere tekst, video/lyd og bilete/PDF 
  • Kjenna til ulike metodar for koding av data 
  • Transkribera i Nvivo 
  • Laga hugselappar og refleksjonsnotat  
  • Enkel datavisualisering
Meir om NVivo

Gå til vår hjelpeside i Canvas for meir informasjon om NVivo.

Last ned NVivo

Før du kjem på kurs må du lasta ned og installera NVivo.

Kontaktpersoner:

Univ.bibliotekar
51833093
Divisjon for forskning
Universitetsbiblioteket i Stavanger
Avdeling for publikum
Spesialbibliotekar
51831898
Divisjon for forskning
Universitetsbiblioteket i Stavanger
Avdeling for ressurser og publisering