Hopp til hovedinnhold

Matematikk og forskningsmetode BØK108

Hoveddelen av kurset er en innføring i de mest sentrale matematiske metodene studentene vil ha bruk for gjennom studiet. Matematisk metode er et svært nyttig verktøy for analytisk tenkning, og vil hjelpe studentene med å utvikle problemløsningsstrategier som er anvendelig i en rekke økonomiske fag. Studentene vil også få en introduksjon til forskning: Hvordan har vi lært alt det vi i dag vet om økonomiske strukturer og mekanismer i samfunnet? Hvordan vet vi hvilke markeder og institusjoner som er viktige for oss - som konsumenter og produsenter? Hvordan akkumuleres all den kunnskapen ledere trenger for å foreta gode beslutninger? Hvor kommer all kunnskapen i lærebøkene fra? Dette er sentrale spørsmål i delen av kurset som handler om forskningsmetode. Her vil studentene få et lite innblikk i hvordan forskning gjennomføres. Studentene vil også bli presentert for litt av all den forskningen vi driver med på Handelshøgskolen.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

BØK108

Vekting (SP)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Tilbys av

Handelshøgskolen ved UiS, Handelshøgskolen ved UiS

Læringsutbytte

Kunnskap

 • Beherske matematikk som er nødvendig for å svare på økonomiske spørsmål
 • Grunnleggende kunnskap om algebra og likningssystemer
 • Regne med forskjellige funksjonsformer (lineære, logaritmiske, eksponentielle etc.)
 • Gjøre rede for begrepene grenseverdi, kontinuitet og deriverbarhet, og hvordan disse kan anvendes i økonomifaget
 • Forstå og anvende marginalbetraktninger på økonomiske problemstillinger
 • Derivere sentrale funksjoner og bruke førstederiverte og andrederiverte til å drøfte økonomiske funksjoner
 • Regne med annuiteter og nåverdier i ulike økonomiske sammenhenger
 • Kjenne til vitenskapelig terminolog og prosesser
 • Kjenne strukturen og elementer i forskningsartikler
 • Kjenne til tilnærminger til forskningsspørsmål
 • Kjenne til forskning på Handelshøgskolen

Ferdigheter

Etter endt kurs skal studentene kunne

 • Løse grunnleggende matematiske oppgaver relatert til økonomisk/administrative fag (f.eks. finne maksimum og minimumspunkter, beregne elastisiteter)
 • Finne relevant forskningslitteratur
 • Lese vitenskapelige forskningsartikler
 • Skille mellom forskjellige tilnærminger innen forskning
 • Vurdere forutsetninger, hypoteser og forskningsspørsmål
Innhold
Områder som dekkes i dette kurset er:
 • De mest sentrale matematiske metodene studentene vil ha bruk for gjennom studiet.
 • Hvordan finne frem til relevant forskningslitteratur?
 • Hvordan identifisere hypoteser og forskningsspørsmål?
 • Hvordan er empiriske studier strukturert?
 • Hva er de forskjellige delene av forskningsprosessen?
 • Hva slags tilnærminger innenfor forskning finnes?
Forkunnskapkrav
Ingen
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/1 4 Timer A - F Godkjent kalkulator.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
3 obligatoriske innleveringer, hvorav kandidaten må få bestått på minst 2. , Forskningsmetode: Rapport fra gruppearbeid
3 obligatoriske innleveringer, hvorav kandidaten må få bestått på minst 2. og Forskningsmetode: Rapport fra gruppearbeid
Fagperson(er)
Faglærer: William Gilje Gjedrem
Emneansvarlig: Ingeborg Caroline Foldøy Solli
Arbeidsformer
Læring i kurset skjer gjennom kombinasjoner av forelesninger, oppgaveløsing, gruppearbeid og selvstendig arbeid. Matematikkdelen av kurset er forelesninger og oppgavegjennomganger. I delen om forskningsmetode vil det være forelesninger og gruppearbeid. Erfarne forskere fra Handelshøgskolen vil veilede grupper av studenter i hvordan identifisere forskningsspørsmål, og hvordan lese og forstå vitenskapelige artikler.
Åpent for
Økonomi og administrasjon - bachelorstudium
Emneevaluering
Studentene vil få gitt tilbakemelding på emnet gjennom tidligdialog og skriftlig sluttevaluering.
Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
Matematikk for økonomi og samfunnsfag (BØK135) 10
Matematikk for økonomer (BØK135) 10
Matematisk analyse (BØK135) 10
() 20
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto