Hopp til hovedinnhold

Strategi BØK235

En strategi er et viktig verktøy for å lede og utvikle organisasjoners ressurser i riktig retning. Dette strategikurset lærer deg hvilke overordnede spørsmål og valg bedriften må ta for å overleve i konkurranse med andre aktører i en økonomi stadig mer preget av teknologiske utvikling, innovasjon og global konkurranse. Den siste tidens pandemi og økende miljøutfordringer utfordrer også bedriftene til å løfte blikket og legge til rette at deres strategi også møter globale utfordringer. Emnet gir en innføring i strategisk analyse og ledelse. Det overordnede målet er å gi studentene forståelse for strategisk analyse, strategisk tenkning og tilnærming slik at studentene kan delta i strategiske planprosesser i en organisasjon.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

BØK235

Vekting (SP)

10

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Undervisningsspråk

Norsk

Tilbys av

Handelshøgskolen ved UiS, Handelshøgskolen ved UiS

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført emnet skal studentene ha

 

Kunnskap om:

 • teoretiske og praktiske perspektiver på strategiutvikling for en bedrifter, virksomhet eller en sektor.
 • hvilke omgivelser er nødvendig å ta hensyn til for å formulere og gjennomføre konkurransestrategier.
 • hvilke interne ressurser i en bedrift som er nødvendig for å formulere og gjennomføre konkurransestrategier.
 • ulike modeller for forretningsstrategier, internasjonal strategi og hvordan dette kan påvirkes av utfordringer, eiere og interessenter.

 

Ferdigheter i å:

 • analysere omgivelsene rundt bedriften og interne ressurser som er nødvendig for å formulere og gjennomføre konkurransestrategier.
 • utforme en forretningsstrategi.
 • presentere en strategisk løsning på et overordnet bedriftsproblem, argumentere for løsningene og formidle muntlig strategien.
 •  

Generell kompetanse:

 • kunne kritisk evaluere, og reflektere over hvordan bedrifter og organisasjoner arbeider med strategiutvikling
 • kunne anvende fagteori i ulike sammenhenger.
 • å ta initiativ til å delta i en gruppeoppgave og diskutere teori relatert til virkelighet.
Innhold

Kjernekunnskapen er ordnet i tre tema som skal danne grunnlag for å utvikle studentene forståelse for strategisk analyse, strategisk tenkning og tilnærming og derved gjøre studentene kvalifisert for å delta i strategiske planprosesser i en organisasjon. Denne kjernekunnskapen er også viktig for flere av fagene studentene skal ta videre i bacheloren Det konkrete innholdet og presentasjonsrekkefølgen kan variere noe fra semester til semester, men kjernen i emne vil være senteret rundt følgende tre tema.

 

Tema 1 Strategisk posisjonering

I det første tema vil studentene bli presentert for bedriftens konkurransemessige omgivelser, herunder markedsbehov som vil danne et utgangspunkt for en grunnleggende forståelse for hvordan en bedrift eller virksomhet kan og bør posisjonere seg i forbindelse med en strategiutvikling.

 

Tema 2 Strategisk valg

I det andre tema vil studentene bli presentert for ulike strategiske valg en bedrift eller en virksomhet står ovenfor i forbindelse med en strategiutvikling.

 

Tema 3 Strategi i praksis

I det tredje tema vil studentene bli presentert for praktiske relaterte problemstillinger relatert til strategi arbeid. Dette vil være iverksetting av strategi, strategisk endring og strategisk ledelse

Forkunnskapkrav
Ingen
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
En skriftlig prøve 1/1 4 Timer A - F

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Obligatorisk aktivitet
Arbeidskrav: Studentene skal presenterer, gruppevis, en løsning på et strategisk spørsmål overfor et vurderingspanel som vurderes bestått/ikke bestått. Man vil få veiledning på arbeidet som grunnlag for å kunne utarbeide den endelige versjonen.
Fagperson(er)
Emneansvarlig: Silje Haus-Reve
Arbeidsformer

Aktive arbeidsformer med vekt på deltakelse, samhandling og diskusjoner mellom studentene. Det vil blant annet være plenum-forelesninger, arbeid i studentgrupper, seminarer og et obligatorisk arbeidskrav i form av en gruppeoppgave.

 

Det anbefales en samlet tidsbruk i faget på 250 timer i løpet av semesteret, fordelt som følger: 40 timer tilknyttet forelesninger og seminarer, 50 timer knyttet til gruppeoppgave, og 120 timer til lesing av litteraturen til emnet / forberedelser til forelesninger. Oppsummering og repetisjon av pensum og forberedelse til eksamen: 40 timer.

Åpent for
Økonomi og administrasjon - bachelorstudium Enkeltemner ved Handelshøgskolen ved UiS
Emneevaluering
Studentene vil få gitt tilbakemelding på emnet gjennom tidligdialog og skriftlig sluttevaluering. 
Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
Videregående strategi og markedsføring (BØK320) 5
Strategi - introduksjon (BØI170) 5
Strategi og ledelse (IND630) 5
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto