Hopp til hovedinnhold

Skatterett I BØK420

Emnet gir oversikt over sentrale skatterettslige regler og prinsipp, med hovedfokus på personbeskatning. Dette inkluderer regler om når og hvor mye skatt som skal betales, herunder regler om fradrag og hvilke inntekter som er skattefrie.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

BØK420

Vekting (SP)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Tilbys av

Handelshøgskolen ved UiS, Handelshøgskolen ved UiS

Læringsutbytte

Etter at studentene har fullført emnet, forventes det at de skal ha tilegnet seg følgende:

Kunnskap:

Studentene skal ha

  • god forståelse og innsikt i grunnleggende skatterettslige prinsipp og begrep.

Ferdigheter:

Studentene skal kunne:

  • anvende skatterettslige prinsipp og begrep ved inntektsberegning og skatteplanlegging, herunder beregne inntektskatt og skattepliktig inntekt for fysiske personer.
  • identifisere skatterettslige problemstillinger og drøfte disse i lys av skattereglene.
Innhold
I emnet går man grundig inn på reglene for når en inntekt er skattepliktig eller et fradrag er fradragsberettiget, herunder reglene for når en inntekt eller fradrag skal tidsfestes. Det gis også en oversikt over hvilke fradragsmuligheter fysiske personer har og hvilke prinsipp disse reglene utledes av. I tillegg skal studentene ha oversikt over hvilke inntekter som er skattepliktlige og hvilke som er skattefrie. Det gis også en oversikt over både lovlige og ulovlige tilpasninger.
Forkunnskapkrav
Ingen
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/1 4 Timer A - F Godkjent kalkulator. , Lovsamling, Ordbok. , 1) Utskrift av lovtekst og forskrift fra lovdata.

1) Alminnelig rettskrivingsordbok på bokmål eller nynorsk og alminnelig ordbok på fremmedspråk med oversettelse til norsk eller engelsk.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Obligatorisk oppgave
En obligatorisk oppgave må være bestått for å få adgang til eksamen. Informasjon om obligatorisk oppgave blir gitt i canvas.
Fagperson(er)
Faglærer: Atle Wiig
Emneansvarlig: Benn Folkvord
Arbeidsformer

Forelesninger, gruppearbeid og gjennomgang av gruppeoppgaver. Fordelingen varierer, men normalt vil ca halvdelen være forelesing og den andre halvdelen gruppearbeid mv.

Det forventes at studenten legger ned 250 til 300 arbeidstimer i faget, inklusive selvstudier.

Åpent for
Økonomi og administrasjon - masterstudium (5-årig)
Emneevaluering
Studentene vil få gitt tilbakemelding på emnet gjennom tidligdialog og skriftlig sluttevaluering.
Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
Skatterett I (BRE360) 10
Skatterett I (BRV370) 10
() 20
Skatterett - revisoreksamen (BRE340) 10
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto