Skatterett I (BØK420)

Emnet gir oversikt over sentrale skatterettslige regler og prinsipp, med hovedfokus på personbeskatning. Dette inkluderer regler om når og hvor mye skatt som skal betales, herunder regler om fradrag og hvilke inntekter som er skattefrie.

NB! Dette er et valgemne og dersom det er færre enn 10 studenter oppmeldt pr. 20.august for høstsemesteret, kan dette medføre at emnet ikke tilbys.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

BØK420

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

I emnet går man grundig inn på reglene for når en inntekt er skattepliktig eller et fradrag er fradragsberettiget, herunder reglene for når en inntekt eller fradrag skal tidsfestes. Det gis også en oversikt over hvilke fradragsmuligheter fysiske personer har og hvilke prinsipp disse reglene utledes av. I tillegg skal studentene ha oversikt over hvilke inntekter som er skattepliktlige og hvilke som er skattefrie. Det gis også en oversikt over både lovlige og ulovlige tilpasninger.

Læringsutbytte

Etter at studentene har fullført emnet, forventes det at de skal ha tilegnet seg følgende:

Kunnskap

Studentene skal ha:

  • god forståelse og innsikt i grunnleggende skatterettslige prinsipp og begrep.

Ferdigheter

Studentene skal kunne:

  • anvende skatterettslige prinsipp og begrep ved inntektsberegning og skatteplanlegging, herunder beregne inntektskatt og skattepliktig inntekt for fysiske personer.
  • identifisere skatterettslige problemstillinger og drøfte disse i lys av skattereglene.

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/1 4 Timer Bokstavkarakterer Godkjent kalkulator, Lovdata, Ordbok 1)

1) Alminnelig rettskrivingsordbok på bokmål eller nynorsk og alminnelig ordbok på fremmedspråk med oversettelse til norsk eller engelsk.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatorisk oppgave
En obligatorisk oppgave må være bestått for å få adgang til eksamen. Informasjon om obligatorisk oppgave blir gitt på Canvas.

Fagperson(er)

Faglærer:

Atle Wiig

Emneansvarlig:

Benn Folkvord

Studieprogramleder:

Tarjei Mandt Larsen

Arbeidsformer

Forelesninger, gruppearbeid og gjennomgang av gruppeoppgaver. Fordelingen varierer, men normalt vil ca halvdelen være forelesing og den andre halvdelen gruppearbeid mv.

Det forventes at studenten legger ned 250 til 300 arbeidstimer i faget, inklusive selvstudier.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Skatterett I (BRE360_1) 10
Skatterett I (BRV370_1) 10
Skatterett I, Skatterett I ( BRE360_1 BRV370_1 ) 20
Skatterett - revisoreksamen (BRE340_1) 10

Åpent for

Økonomi og administrasjon - masterstudium (5-årig)

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto