Hopp til hovedinnhold

Finansregnskap og verdsettelse BØK440

I dette kurset lærer du om verdsettelse av bedrifter. Du lærer å budsjettere fremtidige kontantstrømmer, samt å beregne avkastningskrav på en grundig måte. Regnskapsinformasjon er en viktig input i en verdsettelse, derfor legges det også vekt på å øke regnskapsforståelsen blant studentene. Metodikken du lærer, kan også brukes til å verdsette prosjekter.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

BØK440

Vekting (SP)

10

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Tilbys av

Handelshøgskolen ved UiS

Læringsutbytte

Etter at studentene har fullført kurset, forventes det at de har tilegnet seg følgende kunnskaper og ferdigheter:

Kunnskap

Studenten skal ha kunnskap om:

  • ulike modeller og metoder for verdsettelse
  • sentrale prinsipper knyttet til utarbeidelse av finansregnskap
  • hovedtrekkene i internasjonale regnskapsregler (IFRS)

Ferdigheter

Studenten skal kunne:

  • beregne et presist avkastningskrav for børsnoterte og ikke-børsnoterte selskaper
  • budsjettere fremtidige kontantstrømmer
  • bygge en verdsettelsesmodell som et ledd i verdsettelsen av egenkapitalen i et selskap
Innhold
Vi begynner med en gjennomgang av risiko i finansmarkedet og hvordan denne påvirker avkastningskravet til et selskap. Deretter går vi steg-for-steg gjennom hvordan vi bygger en verdsettelsesmodell som kan brukes til å verdsette et selskap. Mot slutten av semesteret arbeider vi med et case der vi verdsetter et selskap.
Forkunnskapkrav
Ingen
Anbefalte forkunnskaper

Grunnleggende ferdigheter i regneark.

Gode engelskkunnskaper ettersom lærebok/slides er på engelsk.

Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
En skriftlig prøve 1/1 4 Timer A - F

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Obligatorisk innleveringsoppgave
Én obligatorisk innleveringsoppgave må være godkjent for å få eksamensadgang. Informasjon om den obligatoriske innleveringen vil bli gitt på Canvas.
Fagperson(er)
Emneansvarlig: Marius Sikveland
Faglærer: Marius Sikveland
Arbeidsformer

Følgende arbeidsformer vil bli brukt: Forelesninger, videoforelesninger, gruppearbeid og selvstudier. Studenten må være forberedt på å lære seg all terminologi på norsk og engelsk da dette er et kurs i å verdsette både norske og internasjonale selskaper.

Forventet tidsbruk: 300 timer. Spesifikasjon:

1. Forelesning/videoforelesning: 50 t.

2. For-/etterarbeid i forbindelse med forelesning 125 t.

3. Oppgaveløsning, selvstendig eller i gruppe: 125 t.

Åpent for
Økonomi og administrasjon - bachelorstudium
Emneevaluering
Studentene vil få gitt sin tilbakemelding på emnet gjennom tidligdialog og skriftlig sluttevaluering.
Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
Finansregnskap og verdsettelse (BRE210) 10
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto