Hopp til hovedinnhold

Finansregnskap og verdsettelse BØK440

I dette kurset lærer du om verdsettelse av bedrifter. Du lærer å budsjettere fremtidige kontantstrømmer, samt å beregne avkastningskrav på en grundig måte. Regnskapsinformasjon er en viktig input i en verdsettelse, derfor legges det også vekt på å øke regnskapsforståelsen blant studentene. Metodikken du lærer, kan også brukes til å verdsette prosjekter.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

BØK440

Vekting (SP)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Vår, Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Tilbys av

Handelshøgskolen ved UiS, Handelshøgskolen ved UiS

Læringsutbytte

Etter at studentene har fullført kurset, forventes det at de har tilegnet seg følgende kunnskaper og ferdigheter:

Kunnskap

Studenten skal ha kunnskap om:

  • ulike modeller og metoder for verdsettelse
  • sentrale prinsipper knyttet til utarbeidelse av finansregnskap
  • hovedtrekkene i internasjonale regnskapsregler (IFRS)

Ferdigheter

Studenten skal kunne:

  • beregne et presist avkastningskrav for børsnoterte og ikke-børsnoterte selskaper
  • budsjettere fremtidige kontantstrømmer
  • bygge en verdsettelsesmodell som et ledd i verdsettelsen av egenkapitalen i et selskap
Innhold
Vi begynner med en gjennomgang av risiko i finansmarkedet og hvordan denne påvirker avkastningskravet til et selskap. Deretter går vi steg-for-steg gjennom hvordan vi bygger en verdsettelsesmodell som kan brukes til å verdsette et selskap. Mot slutten av semesteret arbeider vi med et case der vi verdsetter et selskap.
Forkunnskapkrav
Ingen
Anbefalte forkunnskaper

Grunnleggende ferdigheter i regneark.

Gode engelskkunnskaper ettersom lærebok/slides er på engelsk.

Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
En skriftlig prøve 1/1 4 Timer A - F

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Obligatorisk innleveringsoppgave
Én obligatorisk innleveringsoppgave må være godkjent for å få eksamensadgang. Informasjon om den obligatoriske innleveringen vil bli gitt på Canvas.
Fagperson(er)
Emneansvarlig: Marius Sikveland
Faglærer: Marius Sikveland
Arbeidsformer

Følgende arbeidsformer vil bli brukt: Forelesninger, videoforelesninger, gruppearbeid og selvstudier. Studenten må være forberedt på å lære seg all terminologi på norsk og engelsk da dette er et kurs i å verdsette både norske og internasjonale selskaper.

Forventet tidsbruk: 300 timer. Spesifikasjon:

1. Forelesning/videoforelesning: 50 t.

2. For-/etterarbeid i forbindelse med forelesning 125 t.

3. Oppgaveløsning, selvstendig eller i gruppe: 125 t.

Åpent for
Økonomi og administrasjon - bachelorstudium
Emneevaluering
Studentene vil få gitt sin tilbakemelding på emnet gjennom tidligdialog og skriftlig sluttevaluering.
Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
Finansregnskap og verdsettelse (BRE210) 10
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto