Ensemblespill II - Jazz (BAM122J)

Emnet er en del av det utøvende hovedområdet i studieplanen for studieretning jazz/improvisasjon, og bygger videre på BAM112J. Det oppnevnes kursholdere for de enkelte ensemblene. Det utarbeides årsplaner for prosjekter og aktiviteter i tilknytning til emnet. Prosjektene kan kreve ulik instrumentbesetning, og vil kunne være forskjellig for hver student.  


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

BAM122J

Versjon

1

Vekting (Sp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

2

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Emnet består av innstudering av jazzrelatert repertoar med tanke på å utvikle en stilistisk bredde innen ensemblespill. Det kan åpnes for at studentenes egne komposisjoner og arrangementer kan brukes i emnet. 

  Det utarbeides årsplaner over prosjekter og aktiviteter. Prosjektene vil kreve ulik instrumentbesetning, og vil kunne være forskjellig for hver student. 

Emnet er i stor grad basert på individuell veiledning og samspill

Læringsutbytte

Etter fullført og bestått eksamen i emnet skal kandidaten ha tilegnet seg de kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse som setter vedkommende i stand til å: 

Generell kompetanse 

  • Kjenne til didaktiske arbeidsmåter i improviserende ensembler 
  • Kunne samarbeide med andre i en samspillsituasjon på et høyere nivå enn BAM112J 

Kunnskaper 

  • ha god oversikt over ulike stilretninger og repertoar 

Ferdigheter 

  • Demonstrere musikalske ferdigheter i interaksjon med andre.  
  • Kunne bidra med enkle komposisjoner eller arrangementer tilpasset ensemblet 

Forkunnskapskrav

BAM112J Ensemblespill I - Jazz
Bestått BAM112J Ensemblespill

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Utøvende musikk - jazz 1/1 30 Minutter Bestått/ Ikke bestått

Eksamen er en avsluttende konsert med et program på inntil 30 minutter i vårsemesteret. I eksamenskonserten for  BAM122J (Ensemblespill - jazz II) kan også vurdering for emnet BAM121J (Hovedinstrument II - jazz) inngå.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

100% obligatorisk fremmøte til undervisning, samt obligatorisk deltakelse i prosjekter og konserter.

For å kunne møte til eksamen i emnet må studenten ha fått godkjent alle obligatoriske arbeidskrav.

Det vises til fakultetets «Krav til fremmøte», som følger UiS sin eksamensforskrift.

De ulike instrumentgruppene vil ha ulike krav og ulike dokumentasjonsformer. Kravene er spesifiserte i faggruppenes årsplaner (eks. antall prosjekter med aktiv deltakelse osv.).

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Thomas Eide Torstrup

Emneansvarlig:

Simen Kiil Halvorsen

Studiekoordinator:

Lena Crosby Haug

Avdelingsleder UK:

Jens Torolf Larsen

Arbeidsformer

Egenøving, samspill i ensemble, veiledning av ensemble ved en ansvarlig lærer, deltakelse på seminarer, workshops og konserter. Studiet setter høye krav til studentens evne til å arbeide selvstendig og til å ta initiativ til samspillsaktiviteter og instruksjon. 

I begynnelsen av hvert semester vil det bli arrangert et møte med alle studenter der de blir delt opp i egnede grupper. Hver student deltar i minst ett fast ensemble. Ensemblet kan skifte etter hvert semester eller man kan ha det samme over ett år. Hvert ensemble vil få en ansvarlig lærer som veileder. I tillegg kan studentene også på egen hånd organisere supplerende ensembler.  

Studentene har ansvar for å holde seg oppdatert på informasjon som gis på Canvas. 

Åpent for

Utøvende musikk - bachelorstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.

I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto