Musikkhistorie og improvisasjonskunnskap - Jazz (BAM224J)

Emnet er en del av de teoretiske støtteemnene i studieplanen, og bygger på BAM214J. Det er flere kursholdere tilknyttet emnet, i henhold til de ulike tematiske fokusområdene. Emnet vil gi en fordypning i utvalgte jazzhistoriske studier, med spesiell fokus på improvisatoriske praksiser. Emnet organiseres i blokkundervisning i enkelte uker.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

BAM224J

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

2

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Det vil bli lagt vekt på de historiske utviklingslinjer innen vestlig kunstmusikk, improvisasjonspraksiser og hovedlinjene innen europeisk jazz. Valg av emner/temaer vil variere hvert studieår. Emnet organiseres i blokkundervisning i enkelte uker.

Læringsutbytte

Etter fullført og bestått eksamen i emnet skal kandidaten ha tilegnet seg

Generell kompetanse

  • ha en dypere forståelse i utvalgte musikkhistoriske emner og improvisatoriske praksiser.

Kunnskaper

  • artikulere og drøfte musikkfaglige problemstillinger på en kritisk reflektert måte,

Ferdigheter

  • kunne bruke ulike musikkanalytiske verktøy
  • gjenkjenne og identifisere musikalske drivkrefter som definerer ulike europeiske jazz og improvisasjonsretninger

Forkunnskapskrav

BAM214J Musikkhistorie I - Jazz

Anbefalte forkunnskaper

BAM214J Musikkhistorie I - Jazz

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Mappevurdering 1/1 Bestått/ Ikke bestått

Mappevurdering. Emnet blir avsluttet med presentasjon første semester, og essay på slutten av andre semester (med omfang ca. 2500 ord).

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

For å kunne møte til eksamen i emnet må studenten ha fått godkjent følgende obligatoriske aktiviteter:

  • Presentasjoner i klassen av utdrag fra pensum
  • Innlevering av oppgavebesvarelser
  • Oppmøte og mulighet for instruksjon/foredrag i tilknytning til utvalgte eksterne seminarer.
  • Undervisning i emnet er obligatorisk. For å kunne gå opp til eksamen må studenten ha minst 80 % fremmøte.
  • Det differensieres i utgangspunktet ikke mellom årsaker til fraværet.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Petter Frost Fadnes

Studiekoordinator:

Lena Crosby Haug

Arbeidsformer

Gruppeundervisning og individuell veiledning. Undervisningen er organisert etter tema / musikkhistoriske / analytiske emner som til sammen vil dekke og gi forståelse av musikkhistoriske epoker, genrer og stilarter. Deler av undervisningen legges til praktiske seminarer.

Emnet organiseres i blokkundervisning i enkelte uker.

Studentene har ansvar for å holde seg oppdatert på informasjon som gis på Canvas.

Åpent for

Utøvende musikk - bachelorstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto