Støtteinstrument - Dirigering (BAM312D)

Dette emnet regnes primært som et støttefag for studenter på studieretning dirigering til instrumentalt hovedområde dirigering og teorifagene.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

BAM312D

Versjon

1

Vekting (stp)

5

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

2

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Støtteinstrumentfaget regnes primært som et støttefag til instrumentalt hovedområde (grunnleggende teknikk, klangbehandling, samspill), og teorifagene (eksempelvis satslære/analyse, hørelære, partiturlesing). Emnet er i stor grad basert på individuell veiledning og samspill.

Klaver er obligatorisk instrument, eller sang for studentene som allerede spiller et tangentinstrument. Fakultetet i samråd med fagseksjonene kan ut fra faglige eller ressurshensyn anbefale og legge til rette for andre støtteinstrument eller andre former for supplerende instrumental/vokalundervisning.

Emnet er i stor grad basert på individuell veiledning og samspill.

Læringsutbytte

Etter fullført og bestått eksamen i emnet skal kandidaten ha tilegnet seg de kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse som setter vedkommende i stand til å

  • fremføre stykker på instrumentet av elementær vanskelighetsgrad.
  • kjenne til bruken av sitt støtteinstrument i samspill.
  • utføre skalaer og arpeggioer i alle dur- og molltonearter i to oktaver.
  • gjøre enkle transponeringer.
  • elementært prima vista-spill.
  • elementært besifringsspill.
  • demonstrere begynnende ferdigheter i partiturspill.

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Utøvende musikk - D 1/1 10 Minutter Bestått/ Ikke bestått

Avsluttende utøvende eksamen i vårsemesteret på ca. 10 minutter.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

100% obligatorisk frammøte til undervisning og aktiviteter.

For å kunne møte til eksamen i emnet må studenten ha fått godkjent obligatoriske arbeidskrav.

Det vises til fakultetets «Krav til fremmøte», som følger UiS sin eksamensforskrift.

Fagperson(er)

Studiekoordinator:

Anne Siri Norland

Arbeidsformer

Individualundervisning, egenøving, akkompagnement / samspill.

Studentene har ansvar for å holde seg oppdatert på informasjon som gis på Canvas.

Åpent for

Utøvende musikk - bachelorstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto