Støtteinstrument I - Jazz (BAM312J)

Emnet regnes primært som et støttefag til

  • Instrumentalt hovedområde - jazz/improvisasjon (grunnleggende teknikk, frasering, klangbehandling og komp)
  • Besifringsspill, arrangering og komponering.

Piano er obligatorisk støtteinstrument.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

BAM312J

Versjon

1

Vekting (stp)

5

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

2

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Støtteinstrumentfaget regnes primært som et støttefag til instrumentalt hovedområde og teorifagene.

Piano regnes som obligatorisk instrument. Fakultetet i samråd med fagseksjonene kan ut fra faglige eller ressurshensyn anbefale og legge til andre former for supplerende instrumental/ vokalundervisning.

Emnet er i stor grad basert på individuell veiledning og samspill.

Læringsutbytte

Etter fullført og bestått eksamen i emnet skal kandidaten ha tilegnet seg de kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse som setter vedkommende i stand til å realisere sine egne kunstneriske ideer.

Generell kompetanse

  • Kjenne til bruken av sitt støtteinstrument som soloinstrument, i samspill og som verktøy i arrangering og komponering.

Kunnskaper

  • Spille etter besifring.
  • Opparbeide en begynnende oversikt over repertoaret for instrumentet.

Ferdigheter

  • fremføre stykker på instrumentet fra standard repertoar av elementær vanskelighetsgrad
  • Tilegne seg tilstrekkelig improvisatoriske og harmoniske ferdigheter.

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Utøvende musikk - jazz 1/1 10 Minutter Bestått/ Ikke bestått

Utøvende eksamen med omfang på ca. 10 minutter i vårsemesteret.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

100% obligatorisk fremmøte til undervisning, samt obligatorisk deltakelse i prosjekter og konserter.

For å kunne møte til eksamen i emnet må studenten ha fått godkjent alle obligatoriske arbeidskrav.

Det vises til fakultetets «Krav til fremmøte», som følger UiS sin eksamensforskrift.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Petru Popa

Studiekoordinator:

Lena Crosby Haug

Avdelingsleder UK:

Jens Torolf Larsen

Arbeidsformer

Undervisningen er i utgangspunkt tilrettelagt for å støtte studentens hovedinstrument. Individualundervisning, akkompagnement / samspill, improvisasjon / interpretasjon, arrangering/komposisjon, egenøving.

Studentene har ansvar for å holde seg oppdatert på informasjon som gis på Canvas.

Åpent for

Utøvende musikk - bachelorstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto