Entreprenørskap (BAM321)

Emnet hører til støttefagene studieplanen. Emnet gir kompetanse i formidling, entreprenørskap, bransje- og profesjonskunnskap.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

BAM321

Versjon

1

Vekting (Sp)

5

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

2

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Studentene lærer prinsipper, verktøy og strategier med det formål å kunne skape sin egen arbeidsplass. Emnet gir fordypning i temaer rundt forretningsdrift, marked og kulturnæring, og målet er at studentene styrker bevisstheten rundt egen kunstneriske virksomhet.  

Læringsutbytte

Etter fullført og bestått eksamen i emnet skal kandidaten ha de kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse som setter vedkommende i stand til å:

Generell kompetanse

  • Bevisstgjøre seg dagens og framtidens musikkmarked

Kunnskaper

  • Formidle og markedsføre en kunstnerisk forretningsidé og bygge opp et nettverk for sin virksomhet ved kjennskap til relevante institusjoner / organisasjoner i kulturlivet
  • Skrive informativ tekst om egne prosjekter og ideer
  • Planlegge, gjennomføre og vurdere kunstnerisk formidling for ulike målgrupper

Ferdigheter

  • skape sin egen arbeidsplass
  • ta selvstendige kritiske valg
  • takle kunstneriske utfordringer

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Semesteroppgave 1/1 Bestått/ Ikke bestått

Skriftlig innleveringsoppgave (4-7 sider +/- 10%).

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Undervisning i emnet er obligatorisk. For å kunne gå opp til eksamen må studenten kunne dokumentere fremmøte ved minst 80 % av undervisningen i emnet. Det differensieres i utgangspunktet ikke mellom årsaker til fraværet. Studenten må ha deltatt ved minst én konsertproduksjon internt eller eksternt for å få emnet godkjent.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Stein Bjelland

Studiekoordinator:

Anne Siri Norland

Studiekoordinator:

Lena Crosby Haug

Arbeidsformer

Forelesninger, workshops og gruppearbeid. Dialog mellom studenter og foreleser(e) står sentralt. Gjennomføring av planlagte prosjekter.

Studentene har ansvar for å holde seg oppdatert på informasjon som gis på Canvas.

Åpent for

Utøvende musikk - bachelorstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.

I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto