Kreative samspillsprosesser I (BAM4309)

I emnet vil det arbeides med å komponere egen musikk og innstudere musikken i et ensemble.

Emnet tilbys hvis det er nok søkere.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

BAM4309

Versjon

1

Vekting (Sp)

5

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Klassen danner et ensemble og jobber med ulike måter å skape ny musikk for denne besetningen. Metoden er for en stor del muntlig og improvisasjonsbasert. Hver student skal være aktiv i alle ledd av prosessen.

Læringsutbytte

Etter fullført og bestått eksamen i emnet skal kandidaten ha tilegnet seg de kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse som setter vedkommende i stand til å:

Generell kompetanse:

- Initiere kreative prosesser og utvikle musikalske ideer

Kunnskaper:

- Kunnskap om ulike teknikker for definisjon av musikalske ideer og oppbygning av musikalske former

- kunnskap om innstuderingsteknikk

- Enkle grafiske notasjonsmetoder

Ferdigheter

- Lede en øvelse og lære ensemblet komposisjoner ved hjelp av gehør

- Komponere for et gitt ensemble

- Benytte ulike improvisasjonsteknikker

Forkunnskapskrav

Bestått første avdeling.

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Mappevurdering 1/1 Bestått/ Ikke bestått

Studenten leverer en mappe med én eller flere komposisjoner som er arrangert ut for ensemblet. Deler av mappen kan framføres.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Deltagelse på gruppetimer med samspill. Veiledning når det gjelder komposisjon/låtskriving og felles uttrykk i ensemblet. Veiledning i komposisjon/låtskriving for ensemblet.

100% obligatorisk frammøte til undervisning, samt obligatorisk deltakelse i prosjekter og konserter.

For å kunne møte til eksamen i emnet må studenten ha fått godkjent alle obligatoriske arbeidskrav.

Det vises til fakultetets «Krav til fremmøte», som følger UiS sin eksamensforskrift.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Nils Henrik Asheim

Studiekoordinator:

Anne Siri Norland

Studiekoordinator:

Lena Crosby Haug

Arbeidsformer

Selvstendig arbeid i selvvalgt ensemble. Skrive musikk til ensemblet og lede øvingsprosessen.

Studentene har ansvar for å holde seg oppdatert på informasjon som gis på Canvas.

Åpent for

Utøvende musikk - bachelorstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto