Kreative samspillprosesser III (BAM4311)

I emnet vil det arbeides med å komponere egen musikk og innstudere musikken i et ensemble.

Emnet tilbys hvis det er nok søkere.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

BAM4311

Versjon

1

Vekting (Sp)

5

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Klassen danner et ensemble og jobber med ulike måter å skape ny musikk for denne besetningen. Metoden er for en stor del muntlig og improvisasjonsbasert. Hver student skal være aktiv i alle ledd av prosessen.

Emnet bygger på BAM 4310 og har samme innhold, med den forskjell at man nå jobber mot en fremføring, internt eller på offentlig spillested.

Læringsutbytte

Etter fullført og bestått eksamen i emnet skal kandidaten ha tilegnet seg de kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse som setter vedkommende i stand til å:

Generell kompetanse:

- Initiere kreative prosesser og utvikle musikalske ideer

Kunnskaper:

- Kunnskap om ulike teknikker for definisjon av musikalske ideer og oppbygning av musikalske former

- kunnskap om innstuderingsteknikk

- Enkle grafiske notasjonsmetoder

Ferdigheter

- Lede en øvelse og lære ensemblet komposisjoner ved hjelp av gehør

- Komponere for et gitt ensemble

- Benytte ulike improvisasjonsteknikker

Forkunnskapskrav

BAM4310 Kreative samspillsprosesser II
Bestått første avdeling.

Anbefalte forkunnskaper

Bestått Kreative samspillsprosesser II

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Utøvende eksamen 1/1 45 Minutter Bestått/ Ikke bestått

Eksamen er 15-45 minutter med fremføring i ensemblet som inneholder musikk komponert av kursdeltakerne. Alle kursdeltakerne fremfører en egen komposisjon som de har innstudert i ensemblet. Eksamenslengde avhenger av antall deltakere. Det beregnes 5 minutter pr. kandidat.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Deltagelse i gruppetimer med samspill. Veiledning når det gjelder komposisjon/låtskriving og felles uttrykk i ensemblet. Veiledning i komposisjon/låtskriving for ensemblet og i å lede et ensemble og innstudere musikk ved bruk av gehørbasert metodikk.

100% obligatorisk fremmøte til undervisning, samt obligatorisk deltakelse i prosjekter og konserter.

For å kunne møte til eksamen i emnet må studenten ha fått godkjent alle obligatoriske arbeidskrav.

Det vises til fakultetets «Krav til fremmøte», som følger UiS sin eksamensforskrift.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Nils Henrik Asheim

Studiekoordinator:

Anne Siri Norland

Studiekoordinator:

Lena Crosby Haug

Arbeidsformer

Selvstendig arbeid i ensemble. Skrive musikk til ensemblet og lede øvingsprosessen.

Studentene har ansvar for å holde seg oppdatert på informasjon som gis på Canvas.

Åpent for

Utøvende musikk - bachelorstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto