Partiturspill I (BAM4381)

Dette emnet fokuserer på partiturlesing og partiturspill på piano. Emnet omhandler partiturer både for kor og instrumentalensembler, inkl. ulike nøkler og transponerende instrumenter. Emnet er spesielt rettet mot dirigentstudenter samt pianister som ønsker å fordype seg repertoar for transponerende instrumenter eller ønsker å gå inn i en yrkeskarriere der for eksempel korrepetitør kan være aktuelt.

Emnet tilbys hvis det er nok søkere.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

BAM4381

Versjon

1

Vekting (stp)

5

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Emnet er i stor grad basert på individuell veiledning og samspill.

Etter fullført og bestått studium skal kandidaten ha tilegnet seg de kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse som setter vedkommende i stand til å beherske:

  • partiturspill
  • prima-vista spill
  • transponering
  • spesialisert klaverteknikk

Læringsutbytte

Etter fullført og bestått studium skal kandidaten ha tilegnet seg de kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse som setter vedkommende i stand til å:

Generell kompetanse:

  • Lære sammenheng mellom gode partiturlesingsteknikk og hensiktsmessig klaverteknikk.
  • Kjenne til bruken av de ulike nøklene i transponering.

Kunnskaper:

  • Kunne prinsipper for Ess- og D-transposisjon.
  • Lese altnøkkel.

Ferdigheter:

  • bladspille partiturer på opptil 2 systemer.
  • etter forberedelse å spille partiturer, enten alene eller i par/duo.

Forkunnskapskrav

Bestått første avdeling.

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Utøvende eksamenskonsert 1/1 15 Minutter Bestått/ Ikke bestått

Studentene skal bladspille partiturer på opptil to systemer og spille to eller flere ensemblestykker, enten alene eller i par/duo.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Fremmøte til all undervisning, fullføring av utøvende semesterprøve, kurs og aktiviteter

100% obligatorisk frammøte til undervisning og obligatorisk deltakelse i prosjekter og konserter.

For å kunne møte til eksamen i emnet må studenten ha fått godkjent alle obligatoriske arbeidskrav.

Det vises til fakultetets «Krav til fremmøte», som følger UiS sin eksamensforskrift.

Fagperson(er)

Studiekoordinator:

Anne Siri Norland

Studiekoordinator:

Lena Crosby Haug

Arbeidsformer

Undervisningen gis individuelt og/eller i par. Digitale læringsformer kan være aktuelle.

Studentene har ansvar for å holde seg oppdatert på informasjon som gis på Canvas.

Åpent for

Utøvende musikk - bachelorstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto