Stilforståelse og fortolkning I (BAM4406)

Emnet er sjangeroverskridende og går inn i spørsmål som kretser om for eksempel stildannelse, interpretasjon, imitasjon og autentisitet. Det betyr å se musikk autonomt og i kontekst, som dokumenter og som praksis. Det legges vekt på allsidige impulser og aktiv dialog. Fremføring musikk for hverandre og aktiv deltagelse på seminarer, workshops og mesterklasser prioriteres.

Emnet tilbys hvis det er nok søkere.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

BAM4406

Versjon

1

Vekting (Sp)

5

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Innholdet vil være knyttet opp mot teoretiske og praktiske innføringer og inneholde forskjellige typer tema, alt etter studentgruppens sammensetning. Man vil ta for seg ulike begreper av utøververk og komponert verk, notasjonsteknikker og tilnærminger til fremførelser i henhold til forskjellige tradisjoner. De obligatoriske samlingene kan være i form av forelesninger, diskusjonsfora, fellesprosjekt (utøvende), oppgaveseminarer, interpretasjon / seminarer og mesterklasser. Det legges stor vekt på tverrfaglighet i emnet, på tvers av sjangre og instrumentgrupper samt innslag av praktiske demonstrasjoner og deltagelse.

Læringsutbytte

Etter fullført og bestått studium skal kandidaten ha tilegnet seg de kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse som setter vedkommende i stand til å:

  • formulere essensielle temaområder, utfordringer og problemstillinger knyttet til stil og fortolkning
  • gjøre rede for viktige fortolknings- og stiltradisjoner innen fremførelseshistorien på eget instrument
  • kunne begrunne eller forankre stilistiske eller interpretatoriske standpunkter i tradisjon eller teori
  • mestre enkelte analyseverktøy eller andre metoder til å kunne produsere reflekterte og gjennomlevde tolkninger

Forkunnskapskrav

Bestått første avdeling.

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Muntlig presentasjon/demonstrasjonsforedrag 1/1 Bestått/ Ikke bestått

Eksamen i form av presentasjon/demonstrasjonsforedrag, med varighet 15-20 minutter.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

80 % fremmøte

Undervisning i emnet er obligatorisk. For å kunne gå opp til eksamen må studenten ha minst 80 % fremmøte.

Det differensieres i utgangspunktet ikke mellom årsaker til fraværet.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Olaf Eggestad

Studiekoordinator:

Anne Siri Norland

Studiekoordinator:

Lena Crosby Haug

Arbeidsformer

Gruppeundervisning.

Studentene har ansvar for å holde seg oppdatert på informasjon som gis på Canvas.

Åpent for

Utøvende musikk - bachelorstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto