Kirkemusikkfag II (BAM4415)

Kirkemusikkfag vil være organisert som en kombinasjon av individuell veiledning, forelesninger og kollokviegrupper. Emnet gis i samarbeid med VID vitenskapelig høgskole. Instrumenter i forskjellige kirker blir benyttet.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

BAM4415

Versjon

1

Vekting (stp)

15

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

2

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Emnet inneholder en videreføring i liturgisk spill (orgelspill til kirkelige handlinger) der studenten skal utvikle kunnskaper og ferdigheter med henblikk på kunne spille på gudstjenester. I tillegg inneholder emnet også korledelse og liturgisk sang, som vil være praktisk rettet mot kirkelig arbeid. Her skal studenten oppøve et bevisst forhold til korinnstudering, liturgisk sangrepertoar samt stemmebruk. Emnet bygger på Kirkemusikkfag 1 fra BA 3. år.

Læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten:

Kunnskap

  • Ha god oversikt over liturgisk musikk til bruk i Den norske kirke.
  • Ha kunnskap om kor og korledelse; repertoar, organisering, lederfunksjon m.m.
  • Ha god kunnskap om stemmen som instrument.

Ferdigheter

  • Kunne fremføre musikk til gudstjenester og andre kirkelige handlinger på et relevant nivå.
  • Reflektere over musikkvalg til kirkelige handlinger.
  • Under veiledning kunne bidra til planlegging av gudstjeneste.

Generell kompetanse

  • Reflektere over kirkemusikalsk praksis i en kunstnerisk kontekst.
  • Reflektere over egen kirkemusikalsk praksis i rollen som kantor i Den norske kirke.

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Utøvende eksamen 1/1 Bestått/ Ikke bestått

Utøvende eksamen i korledelse med repertoar på ca. 10 minutter.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

2 essey
Studenten skal skrive to essay innen tematikk som inngår i kirkemusikkfag.

Fagperson(er)

Studiekoordinator:

Anne Siri Norland

Åpent for

Utøvende musikk - bachelorstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto