Hopp til hovedinnhold

Dans i kontekst: fortid og nåtid BDA810

I dette emnet får studenten lære om den sceniske dansen i en kulturell og samfunnsmessig kontekst med fokus på utvikling av moderne dans og samtidsdans i perioden 1900 frem til i dag.

Emnet gir samtidig studenten grunnleggende ferdigheter for å kunne analysere dans. Det historiske og analytiske aspektet går parallelt gjennom hele emnet og de ulike oppgavene såvel praktiske som  skriftlige knyttet til studiet er laget for å gi studenten innsikt i sentrale koreografer, verk og tidsepoker. Studenten får trening i å arbeide med ulike oppgaver som krever refleksjon og kritisk tenkning om fortid så vel som nåtid.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

BDA810

Versjon

1

Vekting (SP)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

2

Vurderingsemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Tilbys av

Fakultet for utøvende kunstfag , Fakultet for utøvende kunstfag

Læringsutbytte

Studenten skal:

Kunnskap

 • kunne gjøre rede for den sceniske dansens historiske og kontekstuelle utvikling med  særlig vekt på modernisme, det postmoderne og samtiden  
 • forstå samtidsdans i en historisk, estetisk og sosial kontekst  
 • ha innsikt i samtidsdans i Norge  
 • kunne anvende relevante begrep for å kunne sjanger definere scenisk dans,  
 • samt beskrive ulike epokers estetikk.
 • Forstå og kunne drøfte temaer som handler om etikk, kjønn og politikk i relasjon til dansekunstens utvikling gjennom tidene og i samfunnet i dag.  

Ferdigheter

 • kunne anvende dansehistorisk og kunsthistorisk kunnskap for å se en koreograf/verk i henhold til koreograf/verks egen samtid og betydning for ettertid/nåtid 
 • kunne bruke ulike metoder som redskap i analyse av dansekunst   
 • kan bruke akademisk skriving til å uttrykke seg om dansekunst   
 • anvende relevant begreper i drøfting og refleksjon omkring dansekunst i fortid og nåtid  

Generell kompetanse

 • ha en grunnleggende forståelse for dans som estetisk fenomen  
 • ha innsikt i den sceniske dansens historie med hovedvekt på perioden fra 1900 og frem til idag 
 • ha tilegnet seg verktøy for å kunne analysere scenisk dans 
 • ha tilegnet seg ferdigheter i akademisk skriving 
 • kunne kontekstualisere seg selv og sin egen praksis. 
 • kunne anvende kunnskap om etikk, kjønn og politikk og relater disse til utvikling av fagfeltet, samt deres relevans for dansekunstnere og deres arbeidsliv.  
Innhold
Kurset gir en forståelse for utviklingen av den europeiske og amerikansk scenedansen med hovedvekt på perioden fra ca. 1900 og fram til i dag. Kurset gir en grunnleggende innsikt i samtidsdansen. Det vil bli lagt vekt på at studentene får en oversikt over dansen i sin egen samtid. Analyse av scenisk dans skal bidra til at studentene skal se dans i henhold til dens kontekst, samt gi studentene en forståelse for dansen som estetisk fenomen.
Forkunnskapkrav
Ingen
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Mappevurdering 1/1 Bestått - Ikke bestått

For å kunne gå opp til eksamen må en mappe der 3 definerte arbeider inngår vurderes og godkjennes.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Det er obligatorisk fremmøteplikt til all undervisning i hh UKs fraværsreglement.
Fagperson(er)
Emneansvarlig: Birgitte Bauer-Nilsen
Studiekoordinator: Lena Crosby Haug
Arbeidsformer
Ukentlig undervisning/forelesninger. Undervisningen vil legge opp til diskusjoner og kritisk refleksjon både individuelt og i gruppe. Skriftlig og praktisk innleveringsoppgaver.
Åpent for
Dans - bachelorstudium
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto