Hopp til hovedinnhold

Musikk BDA830

I dette emnet får studenten jobbe praktisk og analytisk med grunnleggende musikalske elementer som form, rytmikk og dynamikk, samt praktisk trening i bruk av relevant musikkterminologi i eget arbeid som danser og i dialog med musikkfaglige. Studenten får også jobbe både praktisk og teoretisk med ulike musikkformer og musikkstiler. Emnet gir studenten grunnleggende kunnskap om musikkens funksjon i scenisk arbeid og øvelse i å bruke denne kunnskapen i eget arbeid og i samarbeid med andre.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

BDA830

Versjon

2

Vekting (SP)

5

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

2

Vurderingsemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Tilbys av

Fakultet for utøvende kunstfag , Fakultet for utøvende kunstfag

Læringsutbytte

Kunnskap:

Etter gjennomført emne skal studenten:

  • kunne bruke relevant musikkterminologi og anvende dette i sin egen utøverpraksis og i dialog med musikkfaglige
  • kunne bruke praktiske musikalske elementer i sitt arbeid som dansekunstner
  • bli bevisst sitt eget musikalske ståsted (musikalsk identitet) og kunne knytte dette til sitt arbeid som danser
  • kunne gjøre rede for ulike musikkformer og musikkstiler og bruke dette i analyse av danseforestillinger

Ferdigheter:

Etter gjennomført emne skal studenten kunne:

  • arbeide praktisk og analytisk med form, rytmikk og dynamikk i musikk
  • arbeide praktisk og analytisk med musikk i sitt eget arbeid som skapende danser

Generell kompetanse:

Etter gjennomført emne skal studenten kunne:

  • gjøre rede for ulike musikkformer og musikkstiler
  • vise forståelse for og arbeide selvstendig med musikk som virkemiddel i utforskende kunstnerisk arbeid
Innhold

Studentene skal få en grunnleggende kunnskap om musikk og musikkterminologi, og et overblikk over musikkhistorien, samt praktisk trening i bruk av musikkterminologi som er nødvendig å beherske for en dansekunstner. Kurset vil inneholde grunnleggende praktiske øvelser i rytmikk og gehør.

Studentene skal få en grunnleggende kunnskap om musikkens funksjon i scenisk arbeid og kunne bruke dette praktisk og analytisk i eget arbeid og i samarbeid med andre. I møtet med sin egen utøverpraksis og i dialog med musikkfaglige skal studentene bli bevisst sin egen musikalske identitet og begrunne sine egne musikalske valg. Ved analyse av forestillinger, refleksjoner i plenum og deltakelse i workshops med utøvende musikere og/eller komponister vil studentene få kunnskap om relasjonen mellom musikk og dans.

Forkunnskapkrav
Ingen
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Mappevurdering 1/1 Bestått - Ikke bestått

For å få godkjent emnet må studenten ha godkjent 3 praktiske/skriftlige arbeider underveis i studieåret.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
For å få godkjent emnet må studenten ha godkjent 3 praktiske og skriftlige arbeider underveis i studieåret.
Fagperson(er)
Emneansvarlig: Henning Rød Haugland
Studiekoordinator: Lena Crosby Haug
Arbeidsformer
Praktiske øvelser og forelesninger. Diskusjon og gruppearbeid. Lytting og musikalsk analyse.
Åpent for
Dans - bachelorstudium
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto