Hopp til hovedinnhold

Arbeidslivskunnskap BDA840

I løpet av forelesningene i Arbeidslivskunnskap vil studenten få en god oversikt over det yrkeslivet den skal ut i. Studenten skal få et innblikk i kulturforvaltningen som legger premisser for arbeidsmulighetene og oversikt over relevante aktører i danse- og kulturlivet. I emnet Arbeidslivskunnskap er målet å gi gode redskaper i etableringen av fremtidig arbeidsliv. Forelesningene er praktisk rettet, studentene diskuterer og reflekterer i grupper, og det gis skriftlige gruppe- og individuelle oppgaver.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

BDA840

Versjon

2

Vekting (SP)

5

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Tilbys av

Fakultet for utøvende kunstfag , Fakultet for utøvende kunstfag

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter gjennomført emne skal studenten kunne:

  • ha kunnskap og innsikt i norsk kulturpolitikk
  • ha kunnskap og innsikt i utfordringer utøvere i scenekunst møter i fremtidig yrkesliv,denne kan handle om for eksempel etikk, maktbalanse og kjønn

Ferdigheter

Etter gjennomført emne skal studenten kunne:

  • gjøre rede for entreprenørielle egenskaper/evner: nettverksbygging, søknadskriving, karriereplanlegging og utvikling.

Generell kompetanse

Etter gjennomført emne skal studenten kunne:

  • ha innsikt i sitt fremtidige arbeidsfelt som dansekunstner, herunder oversikt over aktuelle kunst- og kulturinstitusjoner og offentlig forvaltningsorganer.
Innhold
  • Innføring i forvaltningsnivåene i norsk kulturliv og hvordan dette påvirker den enkelte i arbeidslivet
  • Dansepolitiske og kulturpolitiske problemstillinger i dagens samfunn.
  • Etikk, maktbalanse og kjønnsperspektiv i scenekunstfeltet
  • Økonomi for frilans dansekunstnere
  • Karriereplanlegging og utvikling
  • Søknadsskriving
Forkunnskapkrav
Ingen
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Mappevurdering 1/1 Bestått - Ikke bestått

Mappevurdering hvor 2-3 mindre skriftlig og muntlig oppgaver inngår.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Det er forpliktende fremmøte til all undervisning i hh til UKs fraværsreglement.
Fagperson(er)
Emneansvarlig: Siri Dybwik
Studiekoordinator: Lena Crosby Haug
Arbeidsformer
Klasseundervisning med forelesninger, gruppearbeid og feltbesøk.
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto