Hopp til hovedinnhold

Egendefinert prosjekt BDA850

I egendefinert prosjekt får studenten fordype seg i et emne som har spesiell interesse for den enkelte. Med fokus på eget, selvstendig arbeid og med støtte fra faglig veileder får studenten lære seg å planlegge, gjennomføre og evaluere eget prosjekt. Egendefinert prosjekt skal videreutvikle studenten sin kunnskap som utøver i et bredt perspektiv, prosjektet skal hovedsaklig være utøvende eller skapende.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

BDA850

Versjon

2

Vekting (SP)

30

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Tilbys av

Fakultet for utøvende kunstfag , Fakultet for utøvende kunstfag

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter fullført emne skal studenten kunne:

  • arbeide selvstendig med et egendefinert prosjekt og sette sin problemstilling inn i en større faglig sammenheng.
  • planlegge, gjennomføre og evaluere et egeninitiert prosjektarbeid.
  • reflektere selvstendig over en kunstnerisk, egendefinert prosess, kroppslig- og/eller teoretisk.

Ferdigheter

Etter fullført emne skal studenten kunne:

  • bruke komponenter/metoder som inngår i et selvstendig og egendefinert prosjektarbeid
  • bruke erfaringen fra egendefinert prosjekt i videre selvstendig arbeid med hensyn til planlegging, gjennomføring og evaluering.
  • reflektere kritisk og analyserende i selvstendig prosjektarbeid.

Generell kunnskap

Etter fullført emne skal studenten kunne:

  • arbeide selvstendig i mange typer kunstneriske prosesser og anvende et utvalg arbeidsmetoder.
  • forstå hvilke komponenter som inngår i et selvstendig arbeid og overføre disse erfaringene til andre arbeidsprosesser.
  • dele sine erfaringer fra et selvstendig prosjektarbeid.
Innhold
Prosjektets innhold blir definert av studenten. Prosjektet skal forankres i det praktisk utøvende/skapende men kan også omfatte det fagteoretiske. Prosjektet skal bidra til studentens utvikling som dansekunstner, og skal derfor inneholde en egen plan for fysisk trening i løpet av semesteret.
Forkunnskapkrav
Ingen
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Presentasjon av prosjektarbeid 1/1 Bestått - Ikke bestått

Prosjektet blir evaluert med bestått / ikke bestått av den tildelte veileder. Hva som skal vurderes skal fremgå av prosjektsøknaden. En egen plan for regelmessig fysisk trening skal inngå i prosjektet.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Det er forpliktende obligatorisk fremmøte til all undervisning i hh til UKs fraværsreglement.
Fagperson(er)
Emneansvarlig: Siri Dybwik
Studiekoordinator: Lena Crosby Haug
Arbeidsformer
Studenten skriver en prosjektsøknad til emneansvarlig som i samråd med faglærere/faggrupper godkjenner prosjektet. Studenten arbeider selvstendig med prosjektet sammen med en tildelt veileder fra instituttet som følger prosjektet fra søknad til sluttvurdering er gjennomført. Studenten kan kombinere arbeid ved UiS med et studieopphold/studiereise til annen institusjon. Studenten må ta ansvar for daglig trening i denne perioden.
Åpent for
Dans - bachelorstudium
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto