Hopp til hovedinnhold

Grunnleggende fjernsyns- og multimedieteknikk 1 (BFJ101)

Kurset skal gi grunnleggende forståelse for fjernsynsteknikk og digital bildebehandling.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2022-2023. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

BFJ101

Versjon

1

Vekting (Sp)

10

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold
Kurset gir en innføring i filformat for levende bilder. Studentene vil lære å bruke skop for å kunne vurdere og levere profesjonell kvalitet på et videosignal. Der gis også en oversikt over leveringsstandarder i profesjonell kringkasting og for video på nett. Grunnleggende digitalteknikk er en forutsetning for å forstå kanal- og kildekode for et digitalt videosignal. Kurset gir også en oversikt over standarder for oppløsning i digital video.
Læringsutbytte

Kunnskaper

Etter kurset skal studentene ha god forståelse av kamerateknikk, optikk og signalgangen i videokamera og annet produksjonsutstyr. De skal også ha god kunnskap om hvordan filformater for medieproduksjon er bygd opp.

Ferdigheter

Studentene skal være i stand til å kunne velge hensiktsmessig produksjonsutstyr og filformater til medieproduksjoner. Studentene skal kunne levere produksjoner i henhold til spesifikke tekniske krav.

Generell kompetanse

Gjennom forelesinger og øvinger skal studentene tilegne seg grunnleggende kunnskap om fjernsynsteknikk.  

Forkunnskapskrav
BJO101 Introduksjon til journalistikk, BJO102 Praktisk journalistikk 1
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig skoleeksamen 1/1 4 Timer Bokstavkarakterer

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Godkjente labaratorieinnleveringer

Det er obligatorisk deltakelse på alle produksjoner og workshop i emnet. Alle innleveringsoppgaver er obligatoriske, og de må være godkjent før studenten får gå opp til eksamen. Oppgaver og produksjoner evalueres i hovedsak muntlig, ofte i felles gjennomganger. Disse gjennomgangene krever obligatorisk fremmøte/deltaking.

For å kunne framstille seg til prøving i et emne må kandidaten ha levert og fått godkjent alle obligatoriske innleveringsarbeider. I tillegg kan kandidaten ikke ha mer enn totalt 20% fravær (inkludert gyldig og ikke-gyldig fravær). Gyldig fravær - som skyldes sykdom eller annen tvingende fraværsgrunn - jf. forskrift om studier og eksamen ved UiS § 3-8 nr.3 - må dokumenteres. Ikke-gyldig fravær kan ikke overstige 10%. Fraværsregelen gjelder deltakelse/oppmøte ved obligatorisk undervisning, seminarer og prosjekter. 

Fagperson(er)
Emneansvarlig: Hallgeir Skretting
Arbeidsformer
Forelesinger samt innlevering av teoretiske oppgaver og praktiske øvinger.
Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
Fjernsyns- og multimedieteknikk (BFJ225_1) 10
Åpent for
Fjernsyns- og multimedieproduksjon - bachelorstudium
Emneevaluering
Studentevaluering skjer i tråd med fakultetets praksis, vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto