Audiovisuell fortelling 1 (BFJ102)

Dette emnet skal gi studentene en grunnleggende innføring i audiovisuell fortelling og en innføring i de filmatiske verktøy.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

BFJ102

Versjon

1

Vekting (stp)

20

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Det vil bli undervist i grunnleggende fortellerteknikk i den audiovisuelle fortellingen. Studenten vil få praktisk og teoretisk undervisning i dramaturgi, foto, klipp, grunnleggende lydteknikk og design, og produksjonsplanlegging. Emnet gir også innsikt i den menneskelige betydningen av historiefortelling.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenter vil ha kunnskap om

 • Grunnleggende begreper innen audiovisuell dramaturgi
 • Grunnleggende begreper innen foto, lyd og lys og klipp
 • Ulike typer teknisk produksjonsutstyr innen bilde, lyd, og lys
 • Ulike nøkkelroller og fagfunksjoner i audiovisuelle produksjoner
 • Kunnskap om grunnleggende produksjonsplanlegging

Ferdigheter

Studenter vil

 • Kunne bruke teknisk produksjonsutstyr som videokamera, lys -og lydverktøy, samt programvare for redigering
 • Kunne gjenkjenne dramatisk materiale, herunder innsikt i hva en dramatisk konflikt er
 • Kunne anvende dramaturgiske begreper i analyser av reportasjer, fiksjons og dokumentarfortellinger
 • Ha grunnleggende ferdigheter i det å eksponere, komponere og lyssette levende bilder
 • Ha grunnleggende ferdigheter i bruk av opptakslyd for ulike situasjoner, og mestre enkel bruk av utstyr og programvare for lydetterarbeid
 • Kunne logge og organisere et audiovisuelt materiale
 • Kunne anvende grunnleggende prinsipper for historiefortellende klipp til å få fram en historie på klippebordet
 • Kunne planlegge og gjennomføre et prosjekt fra ide til ferdig film

Generell kompetanse

Studenter skal

 • kunne bruke produksjonsutstyr og anvende grunnleggende ferdigheter innen dramaturgi, foto, lys, lyd og klipp til å lage en kort audiovisuell fortelling
 • ha en forståelse for betydningen av ulike valg innen dramaturgi, foto, lyd, lys, klipp, og bruk av produksjonsutstyr
 • kunne jobbe i grupper

Forkunnskapskrav

BJO102 Praktisk journalistikk 1

Anbefalte forkunnskaper

BJO101 Introduksjon til journalistikk

Eksamen / vurdering

Eksamensfilm og skriftlig eksamen

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Eksamensfilm 1/2 3 Uker Bokstavkarakterer Alle
Skriftlig eksamen 1/2 5 Timer Bokstavkarakterer Ingen hjelpemidler tillatt 1)

1) Øreklokker

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatorisk øving

Det er obligatorisk deltakelse på alle produksjoner og workshop i emnet. Alle innleveringsoppgaver er obligatoriske, og de må være godkjent før studenten får gå opp til eksamen. Oppgaver og produksjoner evalueres i hovedsak muntlig, ofte i felles gjennomganger. Disse gjennomgangene krever obligatorisk fremmøte/deltaking.

For å kunne framstille seg til prøving i et emne må kandidaten ha levert og fått godkjent alle obligatoriske innleveringsarbeider. I tillegg kan kandidaten ikke ha mer enn totalt 20% fravær (inkludert gyldig og ikke-gyldig fravær). Gyldig fravær - som skyldes sykdom eller annen tvingende fraværsgrunn - jf. forskrift om studier og eksamen ved UiS § 3-8 nr.3 - må dokumenteres. Ikke-gyldig fravær kan ikke overstige 10%. Fraværsregelen gjelder deltakelse/oppmøte ved obligatorisk undervisning, seminarer og prosjekter.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Ane Lyngstad Oltedal

Faglærer:

Nadine Zoghbi

Faglærer:

Sindre Skjøld

Arbeidsformer

Forelesninger og laboratoriearbeid. Seminarbasert undervisning.

Studenter bør være oppmerksomme på at temaer som behandles i forelesninger og workshops er eksamensrelevante.

Studiet vil periodevis kunne kreve arbeid utover vanlig arbeidstid. Det kan derfor være vanskelig å kombinere studiet med fast arbeid.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Fjernsynsproduksjon 1 (BFJ115_1) 20

Åpent for

Fjernsyns- og multimedieproduksjon - bachelorstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto