Medieteknikk 2 (BFJ201)

Kurset er en videreføring av BFJ101 (Medieteknikk 1) og gir dypere innsikt i teknikk for film og TV-produksjon.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

BFJ201

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Kurset er en videreføring av BFJ101 (Medieteknikk1) og gir dypere innsikt i teknikk for film og TV-produksjon. I kurset får studentene opplæring i fargelære med synssystemet og dets fysiologiske og psykologiske parameter. Fargekamera inkludert blokkskjema, matrisering, fargebalansering og bildesensorer. Filformater som brukes i produksjon av bilde og lyd, og Ip-teknologi. Digital bildebehandling og fargekorrigering.

Læringsutbytte

Kunnskaper

  • Etter kurset skal studentene ha god forståelse av kamerateknikk, optikk og signalgangen i videokamera og annet produksjonsutstyr.

Ferdigheter

  • Studentene skal være i stand til å kunne velge hensiktsmessig produksjonsutstyr og filformater til medieproduksjoner.
  • Studentene skal kunne levere produksjoner i henhold til spesifikke tekniske krav.

Generell kompetanse

  • Gjennom forelesinger og øvinger skal studentene tilegne seg grunnleggende kunnskap om medieteknikk

Forkunnskapskrav

BFJ101 Medieteknikk 1, BFJ102 Audiovisuell fortelling 1

Anbefalte forkunnskaper

BJO101 Introduksjon til journalistikk

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig skoleeksamen 1/1 4 Timer Bokstavkarakterer

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Godkjente laboratorieinnleveringer

Studenten vil gjennom semesteret ha praktiske og teoretiske innleveringer som er relevante til hovedområdene på emnet: filmfoto, produksjonsplanlegging, fortellerteknikk, og lyd. Alle disse oppgavene er obligatoriske hvis ikke annet oppgis, og må bestås for å kunne gå opp til eksamen.

For å kunne framstille seg til prøving i et emne må kandidaten ha levert og fått godkjent alle obligatoriske innleveringsarbeider. I tillegg kan kandidaten ikke ha mer enn totalt 20% fravær (inkludert gyldig og ikke-gyldig fravær). Gyldig fravær - som skyldes sykdom eller annen tvingende fraværsgrunn - jf. forskrift om studier og eksamen ved UiS § 3-8 nr.3 - må dokumenteres. Ikke-gyldig fravær kan ikke overstige 10%. Fraværsregelen gjelder deltakelse/oppmøte ved obligatorisk undervisning, seminarer og prosjekter.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Hallgeir Skretting

Arbeidsformer

Forelesinger og obligatoriske øvinger.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Fjernsyns- og multimedieteknikk (BFJ225_1) 10

Åpent for

Fjernsyns- og multimedieproduksjon - bachelorstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto