Audiovisuell fortelling 2 (BFJ203)

Dette emnet bygger på Audiovisuell fortelling 1. Studentene vil fordype seg i fortellerteknikk-teori, og bruken av kreative audiovisuelle verktøy som lyddesign, foto, manusskriving, mm. for å produsere korte audiovisuelle historier.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

BFJ203

Versjon

1

Vekting (Sp)

20

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Med utgangspunkt i forskjellige øvinger skal studenten fordype seg i den audiovisuelle fortellingen . En skal også få en utvidet forståelse for den fortellermessige funksjonen i lyd, foto, og klipp.

Læringsutbytte

Kunnskaper

  • Studenten skal ha kunnskap om klassisk fortellerteknikk samt en evne til audiovisuell analyse. 

Ferdigheter

  • Studenten skal opparbeide ferdigheter som gjør hun/han i stand til å lage presise audiovisuelle fortellinger gjennom praktisk arbeid. 
  • Studenten skal beherske håndverket innenfor fagene: foto, lys, lyd, klipp. 

Generell kompetanse

  • Studenten skal kunne bruke historiefortelling både i undersøkelse/manusfase, produksjon og etterarbeidsfasen av filmproduksjon.
  • Studenten lærer å jobbe i team og forholde seg profesjonelt til sin fagfunksjon.

Forkunnskapskrav

BFJ102 Audiovisuell fortelling 1, BFJ201 Videregående fjernsyns- og multimedieteknikk 2

Anbefalte forkunnskaper

BJO101 Introduksjon til journalistikk

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Eksamensfilm i grupper og individuell skriftlig refleksjonsnotat 1/1 Bokstavkarakterer

Avsluttende vurdering i emnet består av to deler. Alle eksamensdelene må være bestått for å få bestått karakter. Eksamensdel 1 er en eksamensfilm i grupper. Det gis en felles gruppevurdering på denne delen. Eksamensdel 2 er en individuell skriftlig refleksjon. Denne delen vil danne grunnlag for justering av karakteren gitt i deleksamen 1, og kan endres en karakter opp eller ned, eller bli stående. 

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatoriske øvinger

Det er obligatorisk deltakelse på alle produksjoner og workshop i emnet. Alle innleveringsoppgaver er obligatoriske, og de må være godkjent før studenten får gå opp til eksamen. Oppgaver og produksjoner evalueres i hovedsak muntlig, ofte i felles gjennomganger. Disse gjennomgangene krever obligatorisk fremmøte/deltaking.

For å kunne framstille seg til prøving i et emne må kandidaten ha levert og fått godkjent alle obligatoriske innleveringsarbeider. I tillegg kan kandidaten ikke ha mer enn totalt 20% fravær (inkludert gyldig og ikke-gyldig fravær). Gyldig fravær - som skyldes sykdom eller annen tvingende fraværsgrunn - jf. forskrift om studier og eksamen ved UiS § 3-8 nr.3 - må dokumenteres. Ikke-gyldig fravær kan ikke overstige 10%. Fraværsregelen gjelder deltakelse/oppmøte ved obligatorisk undervisning, seminarer og prosjekter. 

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Nadine Zoghbi

Faglærer:

Sindre Skjøld

Arbeidsformer

Forelesninger og obligatorisk laboratoriearbeid. Seminarbasert undervisning.

Studenter bør være oppmerksomme på at temaer som behandles i forelesninger og workshops er eksamensrelevante.

Studiet vil periodevis kunne kreve arbeid utover vanlig arbeidstid. Det kan derfor være vanskelig å kombinere studiet med fast arbeid.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Fortellerteknikk og dramaturgi (BFJ300_1) 10
Fjernsynsproduksjon 3 (BFJ310_1) 10

Åpent for

Fjernsyns- og multimedieproduksjon - bachelorstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.

I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto