Hopp til hovedinnhold

Audiovisuell fortelling 2 BFJ203

Dette emnet bygger på Audiovisuell fortelling 1 og det vil gå mer i dybden på fortellerteknikk-teori. I tillegg skal studentene produsere korte audiovisuelle historier.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

BFJ203

Vekting (SP)

20

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Tilbys av

Institutt for medie- og samfunnsfag

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten skal ha kunnskap om klassisk fortellerteknikk samt en evne til audiovisuell analyse. 

Ferdigheter

Studenten skal opparbeide ferdigheter som gjør hun/han i stand til å lage presise audiovisuelle fortellinger gjennom praktisk arbeid. Studenten skal beherske håndverket innenfor fagene: foto, lys, lyd, klipp. 

Generell kompetanse

Studenten skal kunne bruke historiefortelling både i undersøkelse/manusfase, produksjon og etterarbeidsfasen av filmproduksjon. I tillegg skal studenten lære å jobbe i team og forholde seg profesjonelt til sin fagfunksjon.

Innhold

Med utgangspunkt i forskjellige øvinger skal studenten fordype seg i den audiovisuelle fortellinga . En skal og få en utvidet forståelse for den fortellermessige funksjon i foto og lyd.

Det fordypes i de fire områdene: fortelling, foto, lyd og klipp.

Forkunnskapkrav
BFJ102 Audiovisuell fortelling 1, BFJ201 Videregående fjernsyns- og multimedieteknikk 2
Anbefalte forkunnskaper
BJO101 Introduksjon til journalistikk
Eksamen / vurdering

Eksamensfilm og hjemmeeksamen

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Eksamensfilm i grupper 7/10 21 Dager A - F Alle.
Individuell hjemmeeksamen 3/10 7 Dager A - F Alle.

Eksamensfilmen er i grupper på to. Hjemmeeksamen leveres individuelt.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Obligatoriske øvinger

Det er obligatorisk deltakelse på alle produksjoner og workshop i emnet. Alle innleveringsoppgaver er obligatoriske, og de må være godkjent før studenten får gå opp til eksamen. Oppgaver og produksjoner evalueres i hovedsak muntlig, ofte i felles gjennomganger. Disse gjennomgangene krever obligatorisk fremmøte/deltaking.

For å kunne framstille seg til prøving i et emne kan kandidaten ikke har mer enn totalt 20% fravær (inkludert gyldig og ikke-gyldig fravær). Gyldig fravær - som skyldes sykdom eller annen tvingende fraværsgrunn - jf. forskrift om studier og eksamen ved UiS § 3-8 nr.3 - må dokumenteres. Ikke-gyldig fravær kan ikke overstige 10%. Fraværsregelen gjelder obligatorisk aktivitet, seminarer og prosjekter.

Fagperson(er)
Emneansvarlig: Hans Eirik Voktor
Faglærer: Sindre Skjøld
Faglærer: Ane Lyngstad Oltedal
Arbeidsformer

Forelesninger og obligatorisk laboratoriearbeid. Seminarbasert undervisning.

Studenter bør være oppmerksomme på at temaer som behandles i forelesninger og workshops er eksamensrelevante.

Studiet vil periodevis kunne kreve arbeid utover vanlig arbeidstid. Det kan derfor være vanskelig å kombinere studiet med fast arbeid.

Åpent for
Fjernsyns- og multimedieproduksjon - bachelorstudium
Emneevaluering
Studentevaluering skjer i tråd med fakultetets praksis, vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.
Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
Fortellerteknikk og dramaturgi (BFJ300) 10
Fjernsynsproduksjon 3 (BFJ310) 10
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto