Bacheloroppgave i fjernsyns- og multimedieproduksjon (BFJBAC)

Bacheloroppgaven er et fordypningsarbeid innenfor fagfeltet.

Oppgaven består av to deler: En produksjon og et skriftlig fagfordypningsarbeid.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

BFJBAC

Versjon

2

Vekting (stp)

20

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Bacheloroppgaven består av to deler; et produksjonsarbeid og et teoretisk fagfordypningsarbeid. Produksjonen løses individuelt eller i gruppe på to (kommer an på produksjonstype). Den teoretiske fagfordypningen er individuell. Produksjonen fordrer som hovedregel at studenten har ansvar for innhold, form og gjennomføring. Eksempler på produksjonsdel kan være fiksjonsfilm, dokumentar, multimedial produksjon, flerkameraproduksjon, radiodokumentar eller musikkproduksjon. Produksjonsdelen skal utgjøre 2/3, og det teoretiske fordypningsarbeidet 1/3 av den totale Bacheloroppgaven. Annen fordeling må godkjennes av emneansvarlig.

Bacheloroppgaven har kun en innleveringsfrist i året, det er i slutten av vårsemesteret.

Læringsutbytte

Etter å ha fullført dette emnet skal studenten ha tilegnet seg følgende kunnskaper, ferdigheter og kompetanse:

Kunnskaper:

Studenten skal kunne gjennomføre selvstendig fordypningsarbeid innenfor fagfeltet. Vise praktisk anvendelse av sentral kunnskap innen fagfeltet fjernsyns- og multimedieproduksjon.

Ferdigheter:

Studenten skal vise at en behersker alle ledd i en audiovisuell produksjon fra idè og utvikling, til et ferdig selvstendig verk. Studenten skal være en kreativ drivkraft i produksjonsprosessen og levere et produkt på høyt nivå, både teknisk, håndverk- og fortellermessig

Generell kompetanse:

Studenten skal gjennom sitt bachelorarbeid utvikle samarbeidsevne, ansvarlighet, evne til refleksjon og kritisk tenkning rundt sitt eget arbeid. I tillegg skal kandidaten utvikle forståelsen for roller, fagdisipliner og produksjonsprosesser i mediebransjen.

Forkunnskapskrav

BFJ101 Grunnleggende fjernsyns- og multimedieteknikk 1, BFJ102 Audiovisuell fortelling 1, BFJ201 Videregående fjernsyns- og multimedieteknikk 2, BFJ202 Flerkameraproduksjon, BFJ203 Audiovisuell fortelling 2

Anbefalte forkunnskaper

BFJ220 Film: historie, teori og analyse, BFJ301 Audiovisuell fortelling 3

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Bacheloroppgave: produksjonsarbeid og skriftlig arbeid 1/1 Bokstavkarakterer

Produksjonsbasert del av oppgaven utgjør 2/3 av karakteren, skriftlig faganalytisk del 1/3.Ved avtalt annen fordeling av omfang, vektes karakter i forhold til dette.En student har som hovedregel ett forsøk på bacheloroppgaven. Ønsker du et forsøk nummer to på bacheloroppgaven, må du søke om det. Utfyllende regler om dette finner du under § 3-10 i Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Stavanger.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Prosjektbeskrivelse for tildeling av veileder for oppgaven

Semesteret starter med en obligatorisk prosjektutviklingsseminar.

Alle studentene må levere en prosjektbeskrivelse som danner grunnlag for tildeling av veileder for oppgaven.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Sigmund Trageton

Arbeidsformer

I begynnelsen av semesteret arrangeres et intensivt og obligatorisk seminar. Studentene får praktisk og teoretisk innføring i oppgavens sjangerkrav, samt i arbeid med og skriving av bacheloroppgaven. Det vil bli gitt veiledning, individuelt eller i grupper.

Åpent for

Fjernsyns- og multimedieproduksjon - bachelorstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto