Hopp til hovedinnhold

Bacheloroppgave i fjernsyns- og multimedieproduksjon BFJBAC

Bacheloroppgaven er et selvstendig fordypningsarbeid innenfor fagfeltet.

Oppgaven består av to deler; et produksjonsarbeid og et skriftlig faganalytisk arbeid.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

BFJBAC

Vekting (SP)

20

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Tilbys av

Institutt for medie- og samfunnsfag

Læringsutbytte

Etter å ha fullført dette emnet skal studenten ha tilegnet seg følgende kunnskaper, ferdigheter og kompetanse:

Kunnskaper:

Studenten skal kunne gjennomføre et faganalytisk arbeid og vise praktisk anvendelse av sentrale deler innen fagfeltet fjernsyns- og multimedieproduksjon.

Ferdigheter:

Studenten skal kunne arbeide i produksjonsteam og kunne være ansvarlig for prosesser. Studenten skal kunne være en kreativ drivkraft i produksjonsprosesser og levere produkter med høy teknisk standard.

Generell kompetanse:

Studenten skal kunne gjennomføre et arbeid som så langt som mulig gjenspeiler produksjonsprosesser i mediebransjen.

Innhold

Bacheloroppgaven skal være et selvstendig fordypningsarbeid innenfor fagfeltet.

Oppgaven skal bestå av to deler; et produksjonsarbeid og et skriftlig faganalytisk arbeid. Oppgaven skal som hovedregel løses individuelt. Individuelle oppgaver fordrer som hovedregel at studenten har ansvar for innhold, form og gjennomføring av produksjonen. Produksjonen kan være en kortfilm, en flermedial produksjon, en flerkameraproduksjon, en podcast eller en musikkproduksjon. Den produksjonsbaserte delen av oppgaven skal utgjøre 2/3, og den skriftlig faganalytiske delen 1/3 av det totale innleveringsarbeidet. Annen fordeling må godkjennes av emneansvarlig.

Bacheloroppgaven har kun en innleveringsfrist i året, det er i slutten av vårsemesteret. 

Forkunnskapkrav
BFJ101 Grunnleggende fjernsyns- og multimedieteknikk 1, BFJ102 Audiovisuell fortelling 1, BFJ201 Videregående fjernsyns- og multimedieteknikk 2, BFJ202 Flerkameraproduksjon, BFJ203 Audiovisuell fortelling 2
Krav nr 1  BFJ102 1 Audiovisuell fortelling 1 BFJ203 1 Audiovisuell fortelling 2, BFJ101 Grunnleggende fjernsyns- og multimedieteknikk, BFJ 201 Videregående fjernsyns- og multimedieteknikk, BFJ202 Flerkameraproduksjon
Anbefalte forkunnskaper
BFJ220 Film: historie, teori og analyse, BFJ301 Audiovisuell fortelling 3
BFJ220 1 Film: historie, teori og analyse (2020H-) BFJ301 1 Audiovisuell fortelling 3 (2020H-)
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Bacheloroppgave: produksjonsarbeid og skriftlig arbeid 1/1 A - F

Produksjonsbasert del av oppgaven utgjør 2/3 av karakteren, skriftlig faganalytisk del 1/3.Ved avtalt annen fordeling av omfang, vektes karakter i forhold til dette.En student har som hovedregel ett forsøk på bacheloroppgaven. Ønsker du et forsøk nummer to på bacheloroppgaven, må du søke om det. Utfyllende regler om dette finner du under § 3-10 i Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Stavanger.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Prosjektbeskrivelse for tildeling av veileder for oppgaven

Semesteret starter med en obligatorisk prosjektutviklingsseminar.

Alle studentene må levere en prosjektbeskrivelse som danner grunnlag for tildeling av veileder for oppgaven.

Fagperson(er)
Emneansvarlig: Margareth Pollestad
Arbeidsformer
I begynnelsen av semesteret arrangeres et intensivt og obligatorisk seminar. Studentene får praktisk og teoretisk innføring i oppgavens sjangerkrav, samt i arbeid med og skriving av bacheloroppgaven. Det vil bli gitt veiledning, individuelt eller i grupper.
Åpent for
Fjernsyns- og multimedieproduksjon - bachelorstudium
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto