Hopp til hovedinnhold

Introduksjon til journalistikk BJO101

Dette emnet skal gi studentene innføring i journalistikk. Målet er å utdanne kritiske og etisk bevisste journalister som har et reflektert forhold til sin rolle i samfunnet, og som har kunnskap om de grunnleggende journalistiske metodene som brukes i nyhetsproduksjon.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

BJO101

Vekting (SP)

10

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Tilbys av

Institutt for medie- og samfunnsfag

Læringsutbytte

Ved fullført emne forventes det at studentene sitter igjen med følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse: 

Kunnskaper

Studenten skal:

 • Ha bred kunnskap om journalistikkens metoder.
 • Ha bred kunnskap om kildebruk og kildekritikk.
 • Ha bred kunnskap om journalistrollen og presseetikken.
 • Ha bred kunnskap om offentlighet og innsynsrett.
 • Ha bred kunnskap om ytringsfrihet og personvern.
 • Ha bred kunnskap om kommunal- og lokaljournalistikk.

 

Ferdigheter

Studenten skal:

 • Kunne anvende kunnskapene i journalistisk arbeid.
 • ​Kunne løse journalistiske oppgaver, finne fram til relevante saker, gjøre grundig research og kunne vurdere det innsamlet stoffet kildekritisk.
 • Kunne presentere og formidle nyhetsstoffet i et presist og aktivt språk på nett og i avis.

 

Generell kompetanse

Studenten skal:

 • Kunne anvende kunnskaper og innsikt i journalistfaglige og etiske problemer i praktisk redaksjonelt arbeid.
 • Ha et reflektert forhold til journalistrollen.
Innhold

Det blir undervist i språk og journalistikkens ulike sjangre. Videre blir det undervist i journalistiske metoder, presseetikk og pressens selvdømmeordning (PFU), journalistrollen, kildebruk, kildekritikk, offentlighet, innsynsrett, ytringsfrihet, personvern og kommunal- og lokaljournalistikk.

Dette emne må bestås for at studenten skal kunne gå viderer på emene "BJO103 Redaksjonell organisering og produksjon" og "BJO104 Praktisk journalistikk".

Forkunnskapkrav
Ingen
Anbefalte forkunnskaper
Emnet krever gode norskferdigheter og god kjennskap til norske nyheter. Innleveringsoppgaver blir vurdert ut ifra språk og innhold. Nyhetskvisser krever innsikt i norske nyheter.
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Hjemmeeksamen 1/1 6 Timer A - F

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Obligatoriske oppgaver

Obligatoriske oppgaver og deltakelse i obligatoriske prosjekt må være godkjent før studenten får gå opp til eksamen. Emnet inneholder tre individuelle obligatoriske oppgaver som alle må godkjennes, samt ti nyhetskvisser. Studenter må bestå sju av ti nyhetskvisser for å få godkjent.

For å kunne framstille seg til prøving i et emne kan kandidaten ikke ha mer enn totalt 20 % fravær (inkludert gyldig og ikke-gyldig fravær). Gyldig fravær - som skyldes sykdom eller annen tvingende fraværsgrunn - jf. forskrift om studier og eksamen ved UiS § 3-8 nr.3 - må dokumenteres. Ikke-gyldig fravær kan ikke overstige 10%. Fraværsregelen gjelder obligatorisk aktivitet, seminarer og prosjekter.

Fagperson(er)
Emneansvarlig: Espen Mathiesen
Faglærer: Nina Kvalheim
Arbeidsformer
Forelesninger, nyhetskvisser, praktiske øvelser og innleveringsoppgaver som må ses i sammenheng med parallellemnet Praktisk journalistikk 1. Emnet er del av et fulltidsstudium og kan ikke kombineres med fast arbeid eller annen tidkrevende aktivitet.
Åpent for
Fjernsyns- og multimedieproduksjon - bachelorstudium Journalistikk - bachelorstudium
Emneevaluering
Studentevaluering skjer i tråd med fakultetets praksis, vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.
Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
Journalistikk 1: Grunnleggende nyhetsjournalistikk (BJO105) 10
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto