Hopp til hovedinnhold

Praktisk journalistikk 1 BJO102

I dette emnet skal studentene lære seg å skrive nyhetssaker for avis og nett, produsere video til tv og nett, lage mobilvideoer, dekke hendelser og ta gode pressebilder.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

BJO102

Vekting (SP)

10

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Tilbys av

Institutt for medie- og samfunnsfag

Læringsutbytte

Ved fullført emne forventes det at studentene sitter igjen med følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper

Studenten skal:

  • Ha kunnskap om hvordan du presenterer nyhetssaker på ulike plattformer.
  • Ha kunnskap om hvordan du som journalist dekker hendelser.

Ferdigheter

Studenten skal:

• Kunne utvikle egne ideer, gjøre journalistisk research og finne frem til relevante kilder.

• Kunne presentere nyhetssaker på nett, tv og i avis.

• Kunne bruke mobilen som journalistisk verktøy.

• Kunne bruker ulike kamera og lydutstyr.

• Kunne vurdere den tekniske kvaliteten av det som produseres.

Generell kompetanse

Studenten skal:

• Kunne planlegge og gjennomføre gruppeoppgaver.

• Kunne presentere eget arbeid til andre.

• Kunne arbeide under press.

Innhold

Dette faget krever aktiv deltakelse i prosjekter og på seminarer. Det legges stor vekt på at studentene skal jobbe ute i felten, både i team og alene. Studentene skal selv komme med ideer til nyhetssakene de skal lage. Prosjektarbeid, praktiske øvelser, seminarer og innleveringsoppgaver må ses i sammenheng med parallellemnet Introduksjon til journalistikk. Særlig relevant er kunnskap om nyhetssjangeren, journalistiske metoder, kildekritikk og yrkesetikk.

Dette emne må bestås for at studenten skal kunne gå viderer på emene "BJO103 Redaksjonell organisering og produksjon" og "BJO104 Praktisk journalistikk".

Forkunnskapkrav
Ingen
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Individuell hjemmeeksamen 1/1 1 Uker A - F

Konteeksamen vil foregå på tilnærmet lik måte som ved gjennomføring av ordinær eksamen.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Prosjekter, innleveringsoppgaver og deltakelse på muntlige gjennomganger.

Prosjekter, innleveringsoppgaver og deltakelse på muntlige gjennomganger. Prosjekter, seminarer, innleveringsoppgaver og deltakelse på muntlige gjennomganger må være bestått for å kunne levere inn mappeoppgavene.

For å kunne framstille seg til prøving i et emne kan kandidaten ikke ha mer enn totalt 20% fravær (inkludert gyldig og ikke-gyldig fravær). Gyldig fravær - som skyldes sykdom eller annen tvingende fraværsgrunn - jf. forskrift om studier og eksamen ved UiS § 3-8 nr.3 - må dokumenteres. Ikke-gyldig fravær kan ikke overstige 10%. Fraværsregelen gjelder obligatorisk aktivitet, seminarer og prosjekter.

Fagperson(er)
Emneansvarlig: Ragnhild Sofie Selstø
Faglærer: Nadine Zoghbi
Faglærer: Hallgeir Skretting
Arbeidsformer
Forelesninger, praktiske øvinger, innleveringsoppgaver og seminarer som må ses i sammenheng med parallellemnet Introduksjon til journalistikk. Emnet er del av et fulltidsstudium og kan vanskelig kombineres med fast arbeid eller annen tidkrevende aktivitet.
Åpent for
Fjernsyns- og multimedieproduksjon - bachelorstudium Journalistikk - bachelorstudium
Emneevaluering
Studentevaluering skjer i tråd med fakultetets praksis, vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto