Praktisk journalistikk 2 (BJO104)

I dette emnet skal studenten arbeide mye ute i felten. Studenten skal anvende journalistisk metode til å produsere nettsaker, nettvideoer, tv- og radioreportasjer og podkast. Studenten skal delta på en kriseøvelse, og han/hun skal være med på å drive en av Rogalands største redaksjoner i to uker.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

BJO104

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Emnet er i stor grad prosjektbasert. Læringen skjer gjennom prosjekter for mobil, nett, tv, radio og podkast. Det legges stor vekt på at studenten skal stille med egne ideer til journalistiske saker. Studenten skal jobbe ute i felten hvor det må tas selvstendige og etiske valg.

Dette emne må bestås for å at studenten skal kunne gå videre på emnene «BJO201 Undersøkende journalistikk» og «BJO202 Fortellende journalistikk».

Læringsutbytte

Ved fullført emne forventes det at studentene sitter igjen med følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper

Studenten skal:

 • Ha kunnskap om ulike fortellermodeller i nyhetssaker.
 • Ha kunnskap om hvordan journalister bør opptre på et ulykkessted.

Ferdigheter

Studenten skal:

 • Kunne formidle nyheter på radio.
 • Kunne produsere podkast.
 • Kunne bruke relevant programvare og ulike kamera og lydutstyr.
 • Kunne beherske fortellertekniske virkemidler i oppbygning av nyhetssaker på flere plattformer.
 • Kunne bruke kunnskap om presseetikk til å gjøre forsvarlige valg og refleksjoner i journalistisk praksis.
 • Kunne rapportere fra kriser og ulykker.
 • Kunne formidle norsk på en korrekt måte både skriftlig og muntlig.

Generell kompetanse

Studenten skal:

 • Kunne gjennomføre gode intervju.
 • Kunne jobbe selvstendig og levere journalistiske produkt innen tidsfrist.
 • Kunne gi og motta konstruktive tilbakemeldinger.

Forkunnskapskrav

BJO101 Introduksjon til journalistikk, BJO102 Praktisk journalistikk 1

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Muntlig eksamen 1/1 30 Minutter Bokstavkarakterer

Individuell muntlig presentasjon om oppgitt emne (oppgaven legges ut dagen før) og påfølgende muntlig eksaminering. Alle hjelpemidler er tillatt i forberedelsen av presentasjonen.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Deltakelse, innleveringsoppgaver og muntlige gjennomganger.

Dette emnet består av forelesninger, seminarer, innleveringsoppgaver og deltakelse på muntlige gjennomganger. Obligatoriske arbeidskrav må være bestått for å kunne gå opp til eksamen.

For å kunne framstille seg til prøving i et emne (eksamen) kan kandidaten ikke ha mer enn totalt 20 prosent fravær (inkludert gyldig og ikke-gyldig fravær). Gyldig fravær som skyldes sykdom eller annen tvingende fraværsgrunn (jf. forskrift om studier og eksamen ved UiS § 3-8 nr.3) må søkes om og dokumenteres i Digital Studentekspedisjon. Ikke-gyldig fravær kan ikke være mer enn 10 prosent. Fraværsregelen gjelder obligatorisk aktivitet, seminarer og prosjekter.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Julia Doksæter Horn

Instituttleder:

Oluf Langhelle

Arbeidsformer

Forelesninger, prosjektarbeid, seminar og innleveringsoppgaver som må ses i sammenheng med parallellemnet Redaksjonell organisering og produksjon. Emnet er en del av et fulltidsstudium og kan vanskelig kombineres med fast arbeid eller annen tidkrevende aktivitet.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Journalistikk 2: Nyhetsjournalistikk i radio, fjernsyn og på nett (BJO115_1) 10

Åpent for

Journalistikk - bachelorstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto