Hopp til hovedinnhold

Sykdomslære II (BPA401)

Emnets fokus er det medisinske grunnlaget for utøvelse av paramedisin. Emnet skal gi kunnskap om ulike skader og sykdommers årsaker, symptomer/tegn, behandling og prognose. Innsikt i disse temaene gir paramedisineren kompetanse til å observere, vurdere og iverksette relevant behandling, samt evaluere effekten av de ulike behandlingstiltakene.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2022-2023. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

BPA401

Versjon

1

Vekting (Sp)

5

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold
Sykdomslære innenfor områdene:
 • Endokrinologi
 • Blodsykdommer
 • Immunologi/revmatologi
 • Nevrologi
 • Sykdommer/skader i bevegelsesapparatet
 • Gynekologi
 • Obstetrikk
 • Sykdommer i mammae
 • Pediatri
 • Geriatri
 • Sykdommer i øyet
 • Sykdommer i øre, nese, hals
Læringsutbytte

En student med fullført og bestått emne vil ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten:

 • kan gjøre rede for årsaker, symptomer/tegn, prognose og behandlingsformer ved ulike skader/sykdommer 

Ferdigheter

Studenten:

 • kan anvende kunnskap fra sykdomslæren i sine faglige vurderinger 
 • kan observere, planlegge og iverksette relevante tiltak overfor pasienter med ulike skader og sykdommer

Generell kompetanse

Studenten:

 • har forståelse for hvordan sykdom/skade kommer til uttrykk gjennom vitale tegn og symptomer

Forkunnskapskrav
Ingen
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/1 3 Timer Bokstavkarakterer

Studenter som ikke har bestått emnet, senest ved ny/utsatt prøve, vil ikke ha adgang til å fremstille seg til eksamen i eventuelle påfølgende emner hvor dette emnet er angitt som forkunnskapskrav.

Fagperson(er)
Studieprogramleder: Nina Vatland
Arbeidsformer
Forelesninger, studiespørsmål, digitale læringsverktøy og selvstudium.
Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag - 2 Del B (BSY253_2) 5
Emneevaluering
Emnet vil følge studentevalueringsprosedyrer fastlagt av UiS.
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto